(NE)PAMIRŠTAS VILNIAUS GENIUS URBIS: VILNIAUS GETO BIBLIOTEKA
Straipsniai
Neringa Latvytė-Gustaitienė
Publikuota 2017-06-14
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.68.10717
PDF

Reikšminiai žodžiai

paveldas
atmintis
vieta
biblioteka
Vilniaus getas
Hermanas Krukas
žydų muziejus

Kaip cituoti

Latvytė-Gustaitienė N. (2017). (NE)PAMIRŠTAS VILNIAUS GENIUS URBIS: VILNIAUS GETO BIBLIOTEKA. Knygotyra, 68, 107-131. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.68.10717

Santrauka

Pastatas Vilniuje, pažymėtas šeštuoju numeriu Strašūno gatvės pradžioje (dabar Žemaitijos g. 4), nuo XX a. pradžios buvo vienas iš kultūros židinių daugiakultūriame mieste. „Meficei Haskala“ bibliotekos, vėliau pervadin­tos 5-ąja viešąja valstybine Vilniaus miesto biblioteka, o nacių okupacijos metais – Vilniaus geto biblioteka, įkūrimas ir aktyvi veikla buvo svarbus indėlis į Vilniaus ir jo gyventojų istorijos, kultūros ir tapatybės raidą. Ne pastato architektūra, o įvairiopos veiklos gausa ir unikalumas iki šių dienų išlieka tuo „genius urbis“, kuris suteikia griūvančiam pastatui ne tik regi­oninės reikšmės paveldo objekto statusą, bet ir poreikį netolimoje ateityje tapti atminties institucija, tiesiančia tiltus naujajai kartai. Straipsnyje nagrinėjama šios bibliotekos veikla ir svarba žydų bendruomenei, įtaka atminties formavimui. 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.