LEONO PANAVO KNYGŲ ĮRIŠAI TAIKOMOSIOS IR MENINĖS KNYGRIŠYSTĖS POŽIŪRIU
Straipsniai
Rūta Taukinaitytė-Narbutienė
Publikuota 2017-06-14
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.68.10721
PDF

Reikšminiai žodžiai

Leonas Panavas
knygrišystė
knygrišiai
bibliofilija
asmeninė biblioteka
odinių viršelių dekoras
knygų įrišų paveldas

Kaip cituoti

Taukinaitytė-Narbutienė R. (2017). LEONO PANAVO KNYGŲ ĮRIŠAI TAIKOMOSIOS IR MENINĖS KNYGRIŠYSTĖS POŽIŪRIU. Knygotyra, 68, 226-236. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.68.10721

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas knygrišio Leono Panavo knygrišystės pali­kimas, siekiama apibrėžti jo darbų taikomąją istorinę vertę, aptarti jo atliktų knygų įrišų meninę raišką, techninius ypatumus, darbo aplinky­bes, priemones ir inspiracijas. Atskleidžiama, kokiu būdu sovietmečio sąlygomis metalo apdirbėjo profesija ir asmeniniai pomėgiai bei gebėjimai sudarė prielaidas savamoksliui tapti meistru, vietinių knygrišystės amato tradicijų tęsėju. Remiantis L. Panavo knygų įrišais nagrinėjami bibliofi­lijos ir knygrišystės saitai. Prieinama prie išvados, kad vadinti L. Panavą knygrišystės amato profesionalu negalime, nes jis neturėjo visų būtinų šiam amatui žinių, naudojo tik įprastas pramonines masinės įrišų gamy­bos technologijas. Vis dėlto L. Panavo įrišuose išryškėja nuo pat XIX a. būdingi bendrieji estetiniai lietuviškosios knygrišystės bruožai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai