KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS IR EKSTREM ALIŲ SITUACIJŲ VALDYMAS: DVIEJŲ LIETUVOS ATMINTIES INSTITUCIJŲ ATVEJIS
Straipsniai
Gerda Sigita Dacytė
Publikuota 2017-10-31
https://doi.org/10.15388/kn.v69i0.10952
PDF

Reikšminiai žodžiai

kilnojamosios kultūros vertybės
ekstremali situacija
paveldo apsauga
prevencinės apsaugos priemonės
paveldas

Kaip cituoti

Dacytė G. S. (2017) „KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS IR EKSTREM ALIŲ SITUACIJŲ VALDYMAS: DVIEJŲ LIETUVOS ATMINTIES INSTITUCIJŲ ATVEJIS“, Knygotyra, 690, p. 139-165. doi: 10.15388/kn.v69i0.10952.

Santrauka

Straipsnis skiriamas išnagrinėti apsaugos ir ekstremalių situacijų valdymui pasirinktose Lietuvos atminties institucijose. Analizuojami tarptautiniai teisės aktai ir Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys nagrinėjamą sritį. Pabrėžiama Lietuvos Respublikos įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų reikšmė kultūros paveldo apsaugos reglamentavimui ir jo įgyvendinimui. Analizuojamas atliktas apsaugos ir ekstremalių situacijų valdymo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje ir Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose tyrimas. Tyrimo metu gautus duomenis lyginant tarpusavyje siekta atskleisti panašumus ir skirtumus tarp teisinio kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir ekstremalių situacijų valdymo reglamentavimo bei praktinio jo įgyvendinimo Lietuvos Respublikos atminties institucijose. Prieita prie išvados, kad atminties institucijos vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, apsaugos priemones įgyvendina tik įsitikinusios jų nauda ir efektyvumu. 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.