Sūduvių knygelės autorystės problema
Įvairenybės
Rolandas Kregždys
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Publikuota 2019-07-09
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.72.28
PDF

Reikšminiai žodžiai

Sūduvių knygelė
Johannesas Poliandras
latentinis akrostichas
gematrija

Kaip cituoti

Kregždys R. (2019). Sūduvių knygelės autorystės problema. Knygotyra, 72, 255-273. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.72.28

Santrauka

Remiantis tipologiniu ir analitiniu aprašomuoju metodais bei gematrijos numerologine grafinių žymenų dešifravimo sistema, straipsnyje įvardijami Sūduvių knygelės, arba Der vnglaubigen ‖ Sudauen ihrer bockheiligung mit sambt andern Ceremonien, so sie tzu brauchen gepflegeth, – jotvingių genties bene išsamiausio ir svarbiausio etnokultūrinės tradicijos, užfiksuotos Reformacijos laikotarpiu, aprašo iki šiol nenustatyto autoriaus identifikavimo kriterijai. Taip pat pateikiama šio šaltinio mitonimų sekos latentiniu akrostichu užkoduoto autonimo analizė. Iškeliama hipotezė, kad šio rankraštinio XVI a. pradžios veikalo kūrėjas – Johannesas Poliandras, arba Johannas Graumannas, hebrajišką savo tapatybės įvardijimą – Išmǝrai Sābā bēn Āḏām – nurodęs ne tik skaitmenine, bet ir grafemų retrogradine AvGaḏ seka.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.