„KNYGOTYROS“ PUBLIKACIJŲ SKLAIDA TARPTAUTINIU MASTU: BIBLIOMETRINĖ ANALIZĖ
Straipsniai
GIEDRĖ MIKNIENĖ
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v60i0.1371
PDF

Reikšminiai žodžiai

knygotyra
publikacijos
tarptautinė sklaida
duomenų bazės
citavimas
bibliometrinė analizė

Kaip cituoti

MIKNIENĖ G. (2013) „,KNYGOTYROS‘ PUBLIKACIJŲ SKLAIDA TARPTAUTINIU MASTU: BIBLIOMETRINĖ ANALIZĖ“, Knygotyra, 600, p. 107-123. doi: 10.15388/kn.v60i0.1371.

Santrauka

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, Lietuva
El. paštas: mikniene@mab.lt

Straipsnyje pateikiami Lietuvos knygotyros srities mokslo darbų, publikuotų 2000–2011 m., kiekybinio tyrimo rezultatai. Tyrimo objektu pasirinktas Lietuvos mokslo darbų leidinys „Knygotyra“. Siekiama atskleisti, kiek šiame žurnale skelbiamos publikacijos pastebimos ir vertinamos pasauliniu lygiu. Publikacijų srautas analizuojamas aštuoniais efektyvią mokslo žinių sklaidą pasaulyje lemiančiais aspektais. Tyrimo metu nustatyta, kad „Knygotyra“ atitinka šešis minėtus kriterijus. Tai rodo, kad Lietuvos knygotyros mokslas sėkmingai įsilieja į pasaulio mokslo publikacijų srautą. Kartu pastebima, kad lituanistinė „Knygotyros“ orientacija lemia menką tarptautinį žurnalo straipsnių citavimą ir tai, kad nėra tarptautinės bendraautorystės.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.