ORIENTALISTO JUOZAPO KOVALEVSKIO DOKUMENTINIS PALIKIMAS VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOJE: REKONSTRUKCIJOS BANDYMAS
Straipsniai
LILIJA KARŽELIENĖ
NIJOLĖ ŠULGIENĖ
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v58i0.1470
PDF

Reikšminiai žodžiai

Juozapas Kovalevskis (Józef Kowalewski)
asmeninė biblioteka
rankraštinis paveldas
dokumentinis palikimas
ksilografai
knygų nuosavybės ženklai
orientalistika

Kaip cituoti

KARŽELIENĖ L. ir ŠULGIENĖ N. (2012) „ORIENTALISTO JUOZAPO KOVALEVSKIO DOKUMENTINIS PALIKIMAS VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOJE: REKONSTRUKCIJOS BANDYMAS“, Knygotyra, 580, p. 47-60. doi: 10.15388/kn.v58i0.1470.

Santrauka

Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuva
El. paštas: lilija.karzeliene@mb.vu.lt; nijole.sulgiene@mb.vu.lt


Straipsnyje nagrinėjama žymaus orientalisto Juozapo Kovalevskio (Józef Szczepan Kowalewski, Осип Михайлович Ковалевский, 1801–1878) dokumentinio palikimo (dalies asmeninės bibliotekos knygų ir rankraščių) likimo istorija. Remiamasi Vilniaus universiteto bibliotekoje esamomis šios asmeninės bibliotekos knygomis ir Rankraščių skyriuje saugomu asmens fondu. Išaiškinta, kad J. Kovalevskio dokumentinis palikimas VU bibliotekoje sutelktas keliuose padaliniuose: Rankraščių, Retų spaudinių ir Spaudinių saugojimo skyriuose. Tyrimo metu išplėsta ir patikslinta spaudoje skelbta informacija apie Vilniaus universitetui perduotos J. Kovalevskio asmeninės bibliotekos knygų skaičių – vietoj žinotų 444 pavadinimų identifikuota 1250 J. Kovalevskiui priklausiusių leidinių. Pagal knygose rastus knygų nuosavybės ženklus nustatyta, kad J. Kovalevskis biblioteką kaupė nuo savo studijų pradžios 1817 m. Vilniuje iki mirties Varšuvoje 1878 m. Tai nauja, istoriografijoje nefiksuota informacija.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.