BIBLIOTERAPIJOS PASLAUGŲ POREIKIS LIETUVOS VIEŠOSIOSE BIBLIOTEKOSE
Straipsniai
DAIVA JANAVIČIENĖ
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v57i0.1482
PDF

Reikšminiai žodžiai

biblioterapija
biblioteka
bibliotekų paslaugos

Kaip cituoti

JANAVIČIENĖ D. (2011) „BIBLIOTERAPIJOS PASLAUGŲ POREIKIS LIETUVOS VIEŠOSIOSE BIBLIOTEKOSE“, Knygotyra, 570, p. 207-225. doi: 10.15388/kn.v57i0.1482.

Santrauka

Klaipėdos universiteto Komunikacijų katedra
Herkaus Manto 84, LT-92294, Klaipėda, Lietuva
El. paštas: daiva_jnvc@yahoo.com


Skirtingos biblioterapijos sampratos kelia tyrėjų ir praktikų diskusijas: ar biblioterapija gali būti bibliotekos paslauga, ar tai išskirtinai psichologijos ir psichoterapijos sritis? Straipsnyje analizuojami trijose Lietuvos viešosiose bibliotekose (Skuodo, Mažeikių ir Šiaulių) vykusių edukacinių informacinių renginių biblioterapijos tematika dalyvių apklausos duomenys siekiant išsiaiškinti biblioterapijos paslaugų teikimo bibliotekose galimybes ir poreikį. Anketinė apklausa vykdyta pakartotiniu būdu – prieš renginį ir po paskaitos apie bibliotrapijos rūšis, procesą, taikymo bibliotekose galimybes. Tyrimo rezultatai iliustruoja įvairiai pasiskirsčiusią, tačiau daugiau teigiamą bibliotekininkų ir kitų renginių dalyvių nuomonę apie biblioterapijos paslaugų poreikį ir teikimo galimybes bibliotekose. Pakartotinė apklausa atskleidė pagrindinių tyrimo rezultatų tendencijų patikimumą ir nuomonės dinamiką.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.