KNYGŲ LEIDYBA LIETUVOJE NACIŲ OKUPACIJOS METAIS (1941–1944)
Straipsniai
JEKATERINA KOSAKOVSKAJA
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v57i0.1487
PDF

Reikšminiai žodžiai

knygų leidyba
nacių okupacija
leidybos dinamika
spaudos įstatymai
teminė analizė
tipologinė analizė
knygų autoriai
cenzūra

Kaip cituoti

KOSAKOVSKAJA J. (2011). KNYGŲ LEIDYBA LIETUVOJE NACIŲ OKUPACIJOS METAIS (1941–1944). Knygotyra, 57, 100-1230. https://doi.org/10.15388/kn.v57i0.1487

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: katiuha@gmail.com


Lietuvos istorikai nemažai dėmesio yra skyrę antrajai Lietuvos okupacijai, tačiau knygų leidybos, gamybos ir platinimo situacija knygos istorikų iki šiol buvo nagrinėta tik bendrais bruožais. Straipsnyje pirmą kartą nagrinėjamos knygų leidybos sąlygos nacių okupuotoje Lietuvoje 1941–1944 metais, neteisėti ir savavališki knygų leidybos ir sklaidos suvaržymai, knygų leidėjų, platintojų ir skaitytojų pastangos gausinti leidinių repertuarą. Ypatingas dėmesys skiriamas socialiniams, kultūriniams ir politiniams procesams, kurie turėjo reikšmės leidėjų veiklai, knygos sklaidai ir jos repertuaro plėtrai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.