LDK DIDIKŲ SAPIEGŲ KNYGOS UKRAINOS MOKSLINĖSE BIBLIOTEKOSE
Institucinių rinkinių komplektavimas, raida, sudėtis
IRYNA CIBOROVSKA-RYMAROVIČ
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v56i0.1505
PDF

Kaip cituoti

CIBOROVSKA-RYMAROVIČ I. (2011). LDK DIDIKŲ SAPIEGŲ KNYGOS UKRAINOS MOKSLINĖSE BIBLIOTEKOSE. Knygotyra, 56, 167-184. https://doi.org/10.15388/kn.v56i0.1505

Santrauka

V. Vernadsky National Library of Ukraine
3 Holosiyivsky Ave, 03039 Kyiv, Ukraine
E-mail: ciborirena@ukr.net

Straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų Sapiegų giminės (herbas Lapė) proveniencinius ženklus turinčios knygos, šiuo metu saugomos Ukrainos mokslinėse bibliotekose: Ukrainos nacionalinėje V. Vernadskio, Nežino valstybinio N. Gogolio universiteto, Odesos nacionalinio I. Mečnikovo universiteto mokslinėje bibliotekoje ir Odesos valstybinėje mokslinėje M. Gorkio bibliotekoje. Pasitelkus euristines paieškas Ukrainos nacionalinės bibliotekos fonduose ir spausdintinius minėtų bibliotekų senųjų leidinių katalogus, galima patvirtinti faktą, kad šiuo metu yra žinomi 42 leidiniai (41 tomas) su nuosavybės ir dovanojimo įrašais bei kitais knygos ženklais. Tie leidiniai priklausė keturiems Sapiegų giminės atstovams: Kazimierui Leonui Sapiegai (1609–1656), Jonui Frederikui Sapiegai (1680–1751), Povilui Bernardui Sapiegai (1656–1715) ir Aleksandrui Sapiegai (1773–1812). Šios knygos į minėtas Ukrainos bibliotekas pakliuvo XIX a. panaikinus arba reorganizavus Vilniaus universitetą, Vilniaus medicinos chirurgijos akademiją, Lietuvos Brastos jėzuitų kolegiją. Knygų su Sapiegų giminės bibliotekų ženklais istorija ir šių knygų kelionių istorija straipsnyje papildyta (žr. priedą) kiekvieno
surasto leidinio išsamiu egzemplioriniu bibliografiniu aprašu. Visa ši medžiaga papildo Sapiegų asmeninių bibliotekų Ružanuose ir Kodenyje (dabar Baltarusija) istoriją ir šių dvarų bibliotekų tolesnį likimą.

BOOKS OWNED BY SAPIEHAS, MAGNATES OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA, AT SCIENTIFIC LIBRARIES OF UKRAINE
IRYNA TSIBOROVSKA-RYMAROVICH

Abstract
The paper is devoted to the rare printed books owned by members of the noble family of the Sapiehas, under the “Fox” coat of arms, and now stored in scientific libraries of Ukraine. The history of the transference of the Sapiehas’ copies to Ukrainian Libraries has been elucidated, and the bibliographical descriptons of these copies are exibited.
Key words:
private book collection, Casimir Leo Sapieha, Jan Fryderyk Sapieha, Paul Bernard Sapieha, Alexander Sapieha, Vilnius Medical-Surgical Academy Library, Berestja Jesuit College Library.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.