VILNIAUS SENIENŲ MUZIEJAUS VERTYBIŲ SUSIGRĄŽINIMO IŠ RUSIJOS PROBLEMOS
Dokumentinio paveldo teorijos ir istorijos klausimai
NASTAZIJA KERŠYTĖ
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v56i0.1512
PDF

Reikšminiai žodžiai

muziejus
muziejinės vertybės
vertybių paveldėjimas
vertybių išvežimas
vertybių susigrąžinimo problemos

Kaip cituoti

KERŠYTĖ N. (2011). VILNIAUS SENIENŲ MUZIEJAUS VERTYBIŲ SUSIGRĄŽINIMO IŠ RUSIJOS PROBLEMOS. Knygotyra, 56, 33-54. https://doi.org/10.15388/kn.v56i0.1512

Santrauka

Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės ir
informacijos mokslų institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: nastazija.kersyte@kf.vu.lt


Straipsnyje analizuojamos apie 10 000 vertybių,1855–1865 m. buvusių Vilniaus senienų muziejuje ir 1868 m. (tikėtina, ir 1914 m.) carinės Rusijos išvežtų į Rumiancevo muziejų Maskvoje. Tiriant ir vertinant šių vertybių atgavimo pastangas nuo XX a. pradžios iki šių dienų, aptariamos aplinkybės ir pateikiami argumentai, kodėl iš tų vertybių šiandien Lietuvoje yra tik 286. Iš jų 1956, 1966, 1968 metais Lietuvai grąžinta 285 vertybės ir 1928 m. Lenkijai – viena. Šioji 1931 m. sugrąžinta į Vilnių. Straipsnyje keliamos šios pagrindinės problemos: nepakankamas teisinis Lietuvos kultūros turtų restitucijos iš Rusijos pagrindimas, blogai organizuotos Lietuvos derybos su Rusija dėl kultūros vertybių susigrąžinimo, Rusijos nenoras šias vertybes atiduoti.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.