Asmeninis Martyno Liudviko Rėzos archyvas: rekonstrukcija
Straipsniai
Ona Aleknavičienė
Institute of Lithuanian Language, Lithuania
Publikuota 2020-01-13
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.73.37
PDF

Reikšminiai žodžiai

Martynas Liudvikas Rėza (Martin Ludwig Rhesa, Ludwig Jedemin Rhesa)
asmeninė Rėzos biblioteka
asmeninis Rėzos archyvas
lituanistiniai ir istoriniai rankraščiai
Prūsijos valstybinis archyvas Karaliaučiuje
Prūsijos Lietuva

Kaip cituoti

Aleknavičienė O. (2020). Asmeninis Martyno Liudviko Rėzos archyvas: rekonstrukcija. Knygotyra, 73, 113-202. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.73.37

Santrauka

Šiame straipsnyje analizuojami duomenys apie Karaliaučiaus universiteto profesoriaus, Biblijos rengėjo ir tyrėjo, Bažnyčios istoriko, Kristijono Donelaičio „Metų“ ir jo pasakėčių leidėjo, tautosakos tyrėjo ir skelbėjo Martyno Liudviko Rėzos (Martin Ludwig Rhesa, Ludwig Jedemin Rhesa, 1776–1840) asmeniniame archyve buvusius rankraščius, lietuvių literatūros istoriografijoje tradiciškai vadinamus Rėzos archyvu. Aprašoma rankraščių rinkinio išlikimo istorija po 1840 m.: perdavimas Karališkajam slaptajam archyvui Karaliaučiuje, dalies rankraščių 1903 m. atidavimas Valstybiniam Gdansko archyvui, po Antrojo pasaulinio karo patekimas į Lietuvos bibliotekas. Pagrindinis tikslas – nustatyti asmeniniam Rėzos archyvui XIX a. priklausiusius rankraščius, t. y. atlikti buvusio jo archyvo rekonstrukciją. Siekiama nustatyti ir dabartinę jų saugojimo vietą (biblioteką bei fondą). Vertinant Rėzos iniciatyvą rinkti lietuvių kalbos, literatūros, istorijos ir tautosakos šaltinius, parodoma, kokius mokslinius bei kultūrinius interesus jie liudija.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.