Valstybinė kultūros politika Gruzijos mažų knygų rinkoje. Vertimo dotacijų programos „Gruzinų literatūros vertimai“ atvejis (2010–2018)
Straipsniai
Ana Kvirikashvili
Universitat Oberta de Catalunya, Spain
https://orcid.org/0000-0002-3671-6858
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2020.75.61
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

gruzinų literatūra
literatūros laukas
vertimų skatinimo politika
Frankfurto knygų mugė
literatūrinė sklaida
mažosios knygų rinkos

Kaip cituoti

Kvirikashvili A. (2020). Valstybinė kultūros politika Gruzijos mažų knygų rinkoje. Vertimo dotacijų programos „Gruzinų literatūros vertimai“ atvejis (2010–2018). Knygotyra, 75, 92-113. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2020.75.61

Santrauka

Straipsnyje analizuojama vertimams teikiama parama Gruzijos literatū­riniame lauke tiriant 2010–2018 m. dotacijų programą „Gruzijos lite­ratūros vertimai“. Pateikiamas kiekybinis ir kokybinis atrinktų vertimo projektų, inicijuotų su Gruzijos nacionalinio knygų centro parama prade­dant nuo 2010 m., tyrimas. Straipsnyje orientuojamasi į kelis aspektus: a) kuriuos autorius remia valstybė ir kokie kūriniai verčiami; b) kurios leidyklos gavo daugiausia naudos iš aptariamų subsidijų; c) remiantis vertimo sociologija (Heilbron, Sapiro), į kokias kalbas nukreipti projekti­niai vertimai. Straipsnio hipotezės: 1) esama stipraus Frankfurto knygų mugės poveikio ir padidėjusio valstybės remiamų vertimų skaičiaus; 2) projektuose didelį vaidmenį atlieka vokiečių kalba; 3)Gruzija patenka į regioną, kur vykdoma daug vertimų. Tyrimas papildomas stebėjimo duomenimis, surinktais 2018 m. Frankfurto knygų mugėje, ir pokalbiais su agentais, dirbančiais Gruzijos literatūriniame lauke.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.