Išteklių tiekimo modelis Kroatijos akademinėje leidyboje (2012–2018)
Straipsniai
Filip Horvat
University of Rijeka, Croatia
https://orcid.org/0000-0002-5043-4558
Zoran Velagić
University of Osijek, Croatia
https://orcid.org/0000-0002-1405-9877
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2020.75.60
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

akademinė leidyba
išteklių tiekimo modelis leidyboje
knygų leidyba
žurnalų leidyba
leidybos grandinė
Kroatija

Kaip cituoti

Horvat F. ir Velagić Z. (2020) „Išteklių tiekimo modelis Kroatijos akademinėje leidyboje (2012–2018)“, Knygotyra, 750, p. 66-91. doi: 10.15388/Knygotyra.2020.75.60.

Santrauka

Straipsnyje pristatomi ir aptariami pastarųjų metų (2012–2018) Kroatijos akademinės leidybos mastai ir struktūra, susitelkiant į akade­mines knygas ir žurnalus, į institucijų ir leidėjų įsitraukimą, reikšmin­giausias mokslines sritis bei disciplinas ir investuotas lėšas. Kadangi Kroatijos akademinė produkcija daugiausia kliaujasi valstybinėmis subsidijomis, straipsnyje remiamasi duomenų tyrimu, aprėpiančiu septy­nerių metų laikotarpį, per kurį Kroatijos mokslo ir švietimo ministerija dalijo dotacijas šalies akademiniams leidėjams nepriklausomai nuo to, ar jie yra švietimo institucijos, ar privačios įmonės. Atlikti tyrimai leidžia giliau suvokti taikomą akademinės leidybos išteklių tiekimo modelį ir nacionalinius akademinės leidybos ypatumus. Akademinės leidybos ir subsidijų sistemų temos yra mažai tirtos pastaruoju metu. Straipsnyje pateikiamos išvados bus naudingos mokslininkams, siekiantiems sukurti viešųjų subsidijų sistemos stebėsenos ir tobulinimo įrankius, ir suteiks galimybę palyginti nacionalinę akademinę leidybą platesniame Europos akademinės leidybos kontekste.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.