Vieno dokumento iš JAV nacionalinio archyvo istorija: JAV valstybės departamento Memorandum of Conversation
Straipsniai
Asta Petraitytė-Briedienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Publikuota 2020-07-09
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2020.74.48
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

NARA
JAV Valstybės departamentas
Lietuva
pasiuntinys
Lietuvos laisvės byla
Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas

Kaip cituoti

Petraitytė-Briedienė A. (2020). Vieno dokumento iš JAV nacionalinio archyvo istorija: JAV valstybės departamento Memorandum of Conversation. Knygotyra, 74, 123-140. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2020.74.48

Santrauka

Straipsnyje trumpai pristatomas JAV nacionalinis archyvas, kuriame yra saugomas ne vienas Lietuvos diplomatijos istorijai, taip pat Lietuvos išeivijos ir jos politinių organizacijų istorijai svarbus dokumentas. Vienas jų yra 1949 m. vasario 2 d. JAV Valstybės departamento pareigūno Johno D. Hickersono parengtas Memorandum of Conversation. Jame plačiai aprašomas šio pareigūno susitikimas ir pokalbis su pirmą kartą į JAV atvykusiais Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto nariais, prelatu Mykolu Krupavičiumi ir Vaclovu Sidzikausku, kuriuos į susitikimą lydėjo tuometinis Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Povilas Žadeikis. Pasitelkus archyvinio dokumento stebėjimo ir atskiro atvejo analizės metodus, taip pat papildomus įrankius (kaip periodiniai šaltiniai ir memuaristika, archyviniai dokumentai) bei remiantis dokumento publikavimo principais, Memorandum of Conversation yra įvedamas į mokslinę apyvartą. Pirmą kartą skelbiamas dokumentas, kaip pirminis šaltinis, papildo lietuviškos istoriografijos duomenis, suteikia žinomam faktui platesnį turinį, sutvirtina mokslinių tyrimų šaltinių bazę Lietuvos diplomatijos istorijos, Lietuvos išeivijos politinių organizacijų istorijos bei atskirai Lietuvos ir JAV dvišalių diplomatinių santykių istorijos tema.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.