Knygų vaikams leidyba Ukrainoje XIX a. antrosios pusės–XX a. pr. spaudos statistikos požiūriu
Straipsniai
Oksana Petrenko
Vernadsky National Library of Ukraine
https://orcid.org/0000-0001-5788-8192
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2020.75.66
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

senieji spaudiniai vaikams
skaičiavimo kriterijai
bendrieji statistiniai rodikliai

Kaip cituoti

Petrenko O. (2020) „Knygų vaikams leidyba Ukrainoje XIX a. antrosios pusės–XX a. pr. spaudos statistikos požiūriu“, Knygotyra, 750, p. 199-217. doi: 10.15388/Knygotyra.2020.75.66.

Santrauka

Straipsnyje aptariami pirmieji moksliniai bandymai sukurti bibliografi­nį ir statistinį XIX a. Ukrainoje leistų knygų sąvadą. Straipsnyje taip pat tiriama vaikų knygų leidybos statistikos institucionalizacijos pra­džia Ukrainoje ir kokie tyrėjai ją pradėjo. Tyrimui pravertė bibliotekų ir muziejų fondai kaip patikimi šaltiniai aiškinantis vaikų knygų leidy­bos statistiką Ukrainoje. Surinkti senųjų spaudinių vaikams duomenys buvo ištirti, susisteminti ir palyginti su senųjų leidinių, esančių kitų bibliotekų kolekcijose, duomenimis. Daroma išvada apie pasikartojimus senųjų knygų bibliografiniuose sąrašuose, kuriais remiantis sukurtas priedas, pristatantis bibliografinių duomenų skirtumus. Straipsniu sie­kiama giliau pažvelgti į Ukrainoje leistų knygų vaikams chronologines ribas, t. y. nuo jų leidybos pradžios iki valstybinio leidinių registravi­mo įsigalėjimo.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.