MARTYNO JANKAUS TEKSTAI IR KONTEKSTAI JONO ŠLIŪPO KNYGOJE „LIETUVISZKIEJIE RASZTAI IR RASZTININKAI“
Publikacijos
DOMAS KAUNAS
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1952
PDF

Kaip cituoti

KAUNAS D. (2013) „MARTYNO JANKAUS TEKSTAI IR KONTEKSTAI JONO ŠLIŪPO KNYGOJE ,LIETUVISZKIEJIE RASZTAI IR RASZTININKAI‘“, Knygotyra, 610, p. 299-324. doi: 10.15388/kn.v61i0.1952.

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros
ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: domas.kaunas@kf.vu.lt

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.