MARTYNO JANKAUS TEKSTAI IR KONTEKSTAI JONO ŠLIŪPO KNYGOJE „LIETUVISZKIEJIE RASZTAI IR RASZTININKAI“
Publikacijos
DOMAS KAUNAS
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1952
PDF

Kaip cituoti

KAUNAS D. (2013). MARTYNO JANKAUS TEKSTAI IR KONTEKSTAI JONO ŠLIŪPO KNYGOJE „LIETUVISZKIEJIE RASZTAI IR RASZTININKAI“. Knygotyra, 61, 299-324. https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1952

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros
ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: domas.kaunas@kf.vu.lt

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.