VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOJE SAUGOMŲ LDK TEISMŲ KNYGŲ SKAITMENINIMAS: NUO ATVAIZDŲ GAMYBOS IKI TYRIMŲ BAZĖS
Straipsniai
MARIJA PROKOPČIK
TATJANA TIMČENKO
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1953
PDF

Reikšminiai žodžiai

LDK teismų knygos
skaitmeninimas
rankraščiai
metaduomenys

Kaip cituoti

PROKOPČIK M., & TIMČENKO T. (2013). VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOJE SAUGOMŲ LDK TEISMŲ KNYGŲ SKAITMENINIMAS: NUO ATVAIZDŲ GAMYBOS IKI TYRIMŲ BAZĖS. Knygotyra, 61, 278-298. https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1953

Santrauka

Vilniaus universiteto biblioteka
Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės
ir informacijos mokslų institutas
Universiteto g. 3, LT -01122 Vilnius, Lietuva
El. paštas: marija.prokopcik@mb.vu.lt 

Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3, LT -01122 Vilnius, Lietuva
El. paštas: tatjana.timcenko@mb.vu.lt 

Straipsnyje1 nagrinėjamos Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų knygų (VUB RS F7) pasirinkimo skaitmeninti ir tyrinėti priežastys, pristatomas bibliotekos įdirbis vykdant skaitmeninimo projektus bei poreikis kurti papildomas skaitmeninimo vertes ir paslaugas. Straipsnio tikslas yra atskleisti skaitmenintų rankraščių duomenų bazės, kaip mokslinio tyrimo rezultato ir šaltinio, ypatybes. Analizuojami LDK teismų knygų, kaip skaitmeninimo ir tyrimų objekto, pasirinkimo kriterijai: rinkinio reikšmė istorijos, kalbos, kultūros tyrinėtojams, intensyvaus naudojimo padariniai, fondo fizinės būklės gerinimo ir (arba) stabilizavimo priemonės; išskiriami ir pagrindžiami šių rankraščių rengimo skaitmeninti būdai, išskiriant praktinius ir mokslinius šios veiklos tikslus ir galimybes; nagrinėjamos metaduomenų pateikimo daugiakalbėje aplinkoje ypatybės ir siūlomi praktiniai sprendimo būdai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.