REDAKTORIAUS VAIDMUO VERSTINĖS GROŽINĖS LITERATŪROS LEIDYBOJE
Straipsniai
FAUSTA BRASAITĖ
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1957
PDF

Reikšminiai žodžiai

verstinė grožinė literatūra
verstinės grožinės literatūros redaktorius
verstinės grožinės literatūros leidyba
redaktoriaus vaidmuo
verstinės grožinės literatūros kokybė
autorių teisės

Kaip cituoti

BRASAITĖ F. (2013). REDAKTORIAUS VAIDMUO VERSTINĖS GROŽINĖS LITERATŪROS LEIDYBOJE. Knygotyra, 61, 181-197. https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1957

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir
dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: fausta.brasaite@kf.vu.lt

Straipsniu siekiama nustatyti redaktoriaus vaidmenį verstinės grožinės literatūros leidyboje. Atlikus literatūros analizę bei kokybinį redaktoriaus vaidmens grožinės literatūros leidyboje tyrimą (interviu su Lietuvos redaktoriais, vertėjais ir leidėjais), buvo prieita prie išvados, kad nuo redaktoriaus ir vertėjo bendradarbiavimo priklauso verstinės grožinės literatūros kokybė, todėl redaktoriaus vaidmuo verstinės grožinės literatūros leidyboje yra itin svarbus. Tyrimas atskleidė, jog redaktoriaus ir vertėjo bendradarbiavimo problema turėtų rūpėti leidyklų vadovams, nes kaip tik dėl tokio bendradarbiavimo stokos nukenčia grožinės literatūros vertimų kokybė, o kartu ir leidyklos autoritetas, todėl redaktoriaus ir vertėjo bendradarbiavimo klausimas neturėtų būti paliktas savieigai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.