TIPOGRAFIKOS ĮTAKA KNYGŲ VIZUALINEI KOMUNIKACIJAI: KNYGOS DAILININKŲ POŽIŪRIS
Straipsniai
JUSTINA BAKUTYTĖ
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1958
PDF

Reikšminiai žodžiai

tipografika
vizualinė komunikacija
šriftas
šrifto retorika
simbolis
medija
knygos dailininkas

Kaip cituoti

BAKUTYTĖ J. (2013) „TIPOGRAFIKOS ĮTAKA KNYGŲ VIZUALINEI KOMUNIKACIJAI: KNYGOS DAILININKŲ POŽIŪRIS“, Knygotyra, 610, p. 166-180. doi: 10.15388/kn.v61i0.1958.

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir
dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: justina.bakutyte@gmail.com 

Straipsnyje nagrinėjamas pagrindinio tipografikos elemento – šrifto – funkcionavimas komunikacinėje knygos sistemoje. Šios temos mokslinių tyrimų, kuriuose būtų analizuojamos retorinės ir simbolinės šrifto savybės bei knygos vizualumo problematika, Lietuvoje nėra. Remiantis ekspertų apklausos interviu metodu surinktais duomenimis bei mokslinės literatūros analize, aprašytos tipografikos ir vizualinės komunikacijos teorijos, jų tarpu­savio sąryšis, atskleistas Lietuvos knygos dailininkų požiūris į tipografikos įtaką vizualinei knygos komunikacijai. Prieita prie išvados, kad šriftas, kaip vienas iš knygos grafikos elementų, gali įgauti retorinių ar simbolinių kono­tacijų ir tokiu būdu kurti savitą diskursą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.