SPAUDOS STATISTIKA: RAIDOS IR ŠALTINIŲ ĮŽVALGOS
Straipsniai
JURGITA RUDŽIONIENĖ
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1960
PDF

Reikšminiai žodžiai

spaudos statistika
statistinė apskaita
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
UNESCO Statistikos institutas
Lietuvos statistikos departamentas

Kaip cituoti

RUDŽIONIENĖ J. (2013). SPAUDOS STATISTIKA: RAIDOS IR ŠALTINIŲ ĮŽVALGOS. Knygotyra, 61, 130-145. https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1960

Santrauka

Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės
ir informacijos mokslų institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: jurgita.rudzioniene@kf.vu.lt 

Šiuo straipsniu, taikant literatūros ir šaltinių analizės metodą, siekiama pateikti kai kurias Lietuvos spaudos statistikos įžvalgas jos šaltinių ir raidos požiūriu. Į išsamią raidos ir šaltinių analizę nepretenduojama, labiau sie­kiama atkreipti dėmesį į aptariamą objektą tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu, tikintis paskatinti šio klausimo tyrinėjimus ateityje. Tiek moksli­ninkai – spaudos tyrėjai, tiek specialistai, rengiantys spaudos statistiką, raginami atkreipti dėmesį į nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu aktualų spaudos statistikos klausimą ir siekti tinkamo tolesnio jos rengimo ir sklaidos. Nuoseklaus dėmesio šio objekto analizei stokojama, ypač Lietuvoje. Straipsnyje aptariama spaudos statistikos samprata, apžvelgiamos spaudos statistikos ištakos ir raidos bruožai, analizuojami spaudos statistikos princi­pai, dokumentai, reglamentuojantys spaudos statistikos rengimą, tarptauti­nės spaudos statistikos nuostatos bei jų laikymosi ypatumai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.