Teodoro Narbuto intelektiniai žaidimai: Šiauriai kaip lietuviškų senienų muziejus
Straipsniai
Reda Griškaitė
Lietuvos istorijos institutas
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2020.75.68
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Teodoras Narbutas (Teodor Mateusz Ostyk-Narbutt)
Šiaurių dvaras
lietuviškų senienų muziejus
knygų rinkinys
archyvas
lietuviški artefaktai

Kaip cituoti

Griškaitė R. (2020) „Teodoro Narbuto intelektiniai žaidimai: Šiauriai kaip lietuviškų senienų muziejus“, Knygotyra, 750, p. 259-326. doi: 10.15388/Knygotyra.2020.75.68.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas specifinis XIX a. dvaras, priskiriamas vadina­mųjų intelektinių dvarų kategorijai – Teodoro Narbuto (Teodor Mateusz Ostyk-Narbutt, 1784–1864) Šiauriai (Gardino gubernija, nuo 1843 m. – Vilniaus gubernija). Šiame dvare buvo parašyti visi T. Narbuto darbai – tiek grožinė, tiek mokslo kūryba, taip pat žymusis veikalas „Dzieje narodu litewskiego“ (Lietuvių tautos istorija, t. 1–9, Vilnius, 1835–1841). Dvaras ilgainiui tapo savitomis istoriko dirbtuvėmis, kuriose buvo rinkinių gausi biblioteka, rankraščių ir lietuviškų artefaktų kolekcijos. Iki šiol atidesnio tyrėjų dėmesio pelnė tik T. Narbuto sukaupto knygų ir periodinių leidinių rinkinio turinys, komplektavimas, kiek mažiau – artefaktų kolekcija. Paraštėse liko istorinių dokumentų rinkinys, kuris dvarininkui-istorikui buvo ne mažiau svarbus. Tyrėjų dėmesio nesulaukė ir numizmatikos bei dailės rinkiniai. Šio straipsnio tikslas – pasitelkus tiek tyrėjų analizuotus, tiek naujus archyvinius šaltinius, kiek kitaip papasakoti apie Šiauriuose sukauptus rinkinius, plėtojant mintį, kad komplektavimas buvo labai kryptingas – kaip „privaloma“ medžiaga Lietuvos istorijai rašyti.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.