KIŠENINIŲ KNYGŲ LEIDYBOS SITUACIJA LIETUVOJE
Straipsniai
RASA KAŠĖTAITĖ
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v55i0.3482
PDF

Reikšminiai žodžiai

kišeninė knyga
knyga minkštais viršeliais
kišeninis formatas
knygų serijos
leidyba

Kaip cituoti

KAŠĖTAITĖ R. (2010). KIŠENINIŲ KNYGŲ LEIDYBOS SITUACIJA LIETUVOJE. Knygotyra, 55, 235-248. https://doi.org/10.15388/kn.v55i0.3482

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: rasa.kasetaite@kf.stud.vu.lt


Straipsnyje nagrinėjama šiandienos Lietuvos kišeninių knygų leidybos situacija. Ji įvertinta remiantis Didžiosios Britanijos ir JAV kišeninių knygų leidybos patirtimi. Analizuojami kišeninių knygų minkštais viršeliais pranašumai ir trūkumai, palyginti su knygomis kietais viršeliais, ir kišeninių knygų pritaikomumas Lietuvos knygų rinkoje. Surinkti duomenys apie 2000–2009 metais išleistus kišeninius leidinius parodė, kad gausiau knygas kišeniniu formatu imta leisti nuo 2006 m. Tai lėmė naujos leidyklos, leidžiančios išskirtinai meilės romanus kišeniniu formatu, įkūrimas. 2008–2009-ieji būtų laikomi kišeninių knygų leidybos pagausėjimo laikotarpiu: kitos leidyklos irgi ėmėsi leisti knygas mažesniu formatu. Straipsnyje pristatomos leidyklos, kišeninių knygų serijos, tiriami leidyklų pozicionavimo ir kišeninių knygų reklamos rinkodaros veiksmai, leidyklų patirtis, analizuojamas knygos vartotojų požiūris į kišenines knygas remiantis leidyklų ir knygynų darbuotojų įžvalgomis.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.