DEBIUTUOJANTIS RAŠYTOJAS LIETUVOS KNYGŲ RINKOJE
Straipsniai
ILONA GRINIŪTĖ
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v55i0.3483
PDF

Reikšminiai žodžiai

debiutuojantis rašytojas / autorius
debiutas
knygų rinka
leidyba
rinkodara
debiutų serijos
grafomanija
rašytojas mėgėjas
komercinė leidyba
grožinė literatūra
literatūriniai festivaliai ir konkursai

Kaip cituoti

GRINIŪTĖ I. (2010). DEBIUTUOJANTIS RAŠYTOJAS LIETUVOS KNYGŲ RINKOJE. Knygotyra, 55, 221-234. https://doi.org/10.15388/kn.v55i0.3483

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: ilonagriniute@gmail.com


Straipsnio objektas – debiutuojančio rašytojo knygų leidyba Lietuvoje 1990–2009 m. Pasitelkiant kokybinio interviu su leidyklų atstovais metodą siekiama išsiaiškinti debiutuojančio rašytojo / autoriaus sampratą; ištirti debiutanto vaidmenį ir jo kitimą Lietuvos leidyboje; nustatyti, kokiais būdais leidybai atrenkami debiutiniai grožinės literatūros kūriniai; išnagrinėti debiutų leidybos ypatumus ir rinkodaros specifiką; išsiaiškinti, su kokiomis problemomis leisdami pirmuosius autorių kūrinius susiduria leidėjai. Didelė leidybos verslo rizika, būtinumas planuoti leidybinę programą, formuoti tolesnę literatūros eigą, taip pat išaugusios naujų rašytojų konkurencijos ir knygų komercijos reikšmė, grafomanijos problemos yra ypač aktualios šiandienos leidybos sričiai, tačiau iki šiol jos mažai tirtos. Mokslinės literatūros šiuo klausimu paieška parodė, kad Lietuvoje šiai temai skiriama per mažai dėmesio, o daugiausia debiutuojančiais autoriais domisi literatūros kritikos specialistai ir žiniasklaida. Vadinasi, nagrinėjama tema kol kas tirta tik iš rašytojo (autoriaus) pozicijos.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.