KNYGOS RINKODARA IR SOCIALINĖS MEDIJOS: KAIP PARDUOTI KNYGAS Y KARTAI
Straipsniai
AGNĖ ŠERPYTYTĖ
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v55i0.3487
PDF

Reikšminiai žodžiai

socialinės medijos
socialinių medijų rinkodara
Y karta
naujosios medijos
knyga
leidyba

Kaip cituoti

ŠERPYTYTĖ A. (2010). KNYGOS RINKODARA IR SOCIALINĖS MEDIJOS: KAIP PARDUOTI KNYGAS Y KARTAI. Knygotyra, 55, 140-158. https://doi.org/10.15388/kn.v55i0.3487

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: agne.serpytyte@kf.stud.vu.lt

Straipsnyje analizuojama socialinių medijų ir vartotojų kartos – kitaip Y kartos – sąveika. Pateikiama
Y kartos charakteristika, nagrinėjamas Y kartos požiūris į knygą per naujųjų medijų prizmę, bandoma prognozuoti tolesnį knygos vaidmens visuomenėje formavimąsi, analizuojami socialinių medijų rinkodaros procesai, jų santykis su Y karta ir naujosiomis medijomis. Išanalizavus mokslinę literatūrą ekstrapoliacijos metodu, prieita prie išvados, kad dėl naujųjų medijų įtakos kinta Y kartos, kaip informacijos vartotojų kartos, bruožai, jų lūkesčiai verslo organizacijų atžvilgiu, požiūris į technologijas. Pastebėta, kad polinkis į vizualumą keičia Y santykį su spaudos medijomis ir atitinkamai knyga. Analizuojant socialinių medijų rinkodaros procesus nustatyta, kad socialinės medijos yra tinkamas būdas sulaukti Y kartos vartotojų dėmesio. Remiantis šia analize pasiūlytos strategijos, kuriomis leidėjai gali naudotis, kad sėkmingai dalyvautų socialinių medijų rinkodaroje. Lyginamuoju metodu atskleistas ryšys tarp Y kartos charakteristikos, jų santykio su naujosiomis medijomis ir socialinių medijų naudojimo formų. Tuo remiantis prieita prie išvados, kad socialinės medijos yra natūrali žiniatinklio evoliucijos pakopa pritaikant jį prie visuomenės bruožų ir poreikių. Verslo organizacijos, susipažinusios su šiais procesais, gali pasinaudoti socialinių medijų technologijomis finansinei sėkmei pasiekti.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.