SPAUDOS DRAUDIMO LAIKOTARPIO LIETUVIŠKOS KNYGOS AUTORIŲ SUDĖTIES KAITA
Straipsniai
JOLITA STEPONAITIENĖ
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v55i0.3489
PDF

Reikšminiai žodžiai

spaudos draudimas
lietuviškų knygų autoriai
autorių sudėties kaita

Kaip cituoti

STEPONAITIENĖ J. (2010). SPAUDOS DRAUDIMO LAIKOTARPIO LIETUVIŠKOS KNYGOS AUTORIŲ SUDĖTIES KAITA. Knygotyra, 55, 102-125. https://doi.org/10.15388/kn.v55i0.3489

Santrauka

Vilniaus universiteto
Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: jolita.steponaitiene@kf.vu.lt


Spaudos draudimo laikotarpį (1864–1904) gana plačiai ištyrinėjo istorikai, literatūrologai, tačiau knygotyriniu požiūriu kompleksiškai jis dar nenagrinėtas. Straipsnyje siekiama atsakyti į klausimą, koks yra to laikotarpio lietuviškų knygų autorius, jo išsimokslinimas, profesija, lytis, kilmė – visa tai, kas galėjo veikti to meto lietuviškų knygų tematiką, kokybę, kalbą. Autorius yra vienas iš veiksnių, lemiančių knygos modernėjimą, jos atitiktį laikmečio poreikiams, aktualumą. Ypatingas dėmesys skiriamas naujosios lietuvių autorių kartos, kuriai darė įtaką lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas, politinė, ekonominė ir kultūrinė Lietuvos situacija, formavimuisi, jos bruožams.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.