MATO PRETORIJAUS „PRŪSŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS“ AUTORIAI IR KNYGOS
Straipsniai
INGĖ LUKŠAITĖ
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v55i0.3490
PDF

Reikšminiai žodžiai

kūrinio intelektiniai pagrindai
erudicija
skaitomumas
skaitymo repertuaras
skaitytojų grupė
istorikų grupė
Vidurio rytų Europos regionas

Kaip cituoti

LUKŠAITĖ I. (2010). MATO PRETORIJAUS „PRŪSŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS“ AUTORIAI IR KNYGOS. Knygotyra, 55, 80-101. https://doi.org/10.15388/kn.v55i0.3490

Santrauka

Lietuvos istorijos institutas
Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius, Lietuva
El. paštas: luksaite@gmail.com


Straipsnyje nagrinėjama Mato Pretorijaus rankraštyje „Prūsų bažnyčios kronika” panaudotų leidinių teminės grupės ir jų autoriai: Vokiečių ordino ir Prūsijos Kunigaikštystės kronikos bei istorijos; XV–XVII a. pirmosios pusės Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorikų spausdintos kronikos ir autorinės istorijos, Europos Bažnyčios istorijos; lokalinės regiono Bažnyčių istorijos, vėlyvosios antikos ir viduramžių krikščionių teologų tekstai, pagrindiniai liuteronų teologinės doktrinos ir kai kurie XVI a. katalikų teologų tekstai; XVI–XVII a. teologinės polemikos regione autoriai. Siekiama nustatyti XVII a. antrosios pusės istoriko skaitymo mastą, autorių atranką.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.