FORMALIOJI MOKSLO KOMUNIKACIJA MOKSLO LEIDINIUOSE „KNYGOTYRA“ IR „INFORMACIJOS MOKSLAI“: KIEKYBINIS TYRIMAS
Knygų leidyba
MARIJA STONKIENĖ
ERIKA JANIŪNIENĖ
RENATA MATKEVIČIENĖ
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v54i0.3568
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokslas
komunikacijos ir informacijos mokslas Lietuvoje
mokslininkas
mokslo komunikacija
formalioji mokslo komunikacija
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas
mokslo leidinys „Knygotyra“
mokslo leidinys „Informacijos mokslai“
mokslinės pub

Kaip cituoti

STONKIENĖ M., JANIŪNIENĖ E., & MATKEVIČIENĖ R. (2010). FORMALIOJI MOKSLO KOMUNIKACIJA MOKSLO LEIDINIUOSE „KNYGOTYRA“ IR „INFORMACIJOS MOKSLAI“: KIEKYBINIS TYRIMAS. Knygotyra, 54, 0-0. https://doi.org/10.15388/kn.v54i0.3568

Santrauka

Vilniaus universiteto Komunikacijos ir informacijos katedra
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: marija.stonkiene@kf.vu.lt;
erika.janiuniene@kf.vu.lt;
enata.matkeviciene@kf.vu.lt


Straipsnyje, aptarus mokslo komunikacijos raiškas, formaliosios mokslo komunikacijos mokslininkas–mokslininkui svarbą, analizuojama Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto mokslininkų formalioji mokslo komunikacija. Tiriama visuminė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto mokslininkų mokslo komunikacijos struktūra, mokslo produkcijos sklaidos geografinė aprėptis, mokslo komunikacijos dalyviai. Tyrimas atskleidė, kad formalioji mokslo komunikacija dominuoja visuminėje Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto mokslininkų mokslo komunikacijos struktūroje ir kad Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto mokslininkų formalioji mokslo komunikacija telkiasi Lietuvoje. Formaliosios komunikacijos ir informacijos mokslo komunikacijos, tarpininkaujamos specializuotų mokslo leidinių „Knygotyra“ ir „Informacijos mokslai“ (2000–2005), tyrimas leido išskirti institucijas, kuriose vykdomi komunikacijos ir informacijos srities moksliniai tyrimai, aktyviausius mokslo dalyvius. Atlikus tyrimą buvo suformuluota prielaida, kad Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto mokslininkai formuoja komunikacijos ir informacijos mokslų srities žemėlapį Lietuvos formaliojoje komunikacijos ir informacijos mokslo komunikacijoje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 > >>