KNYGŲ REKLAMA LIETUVOS POPULIARIUOSIUOSE MOTERŲ ŽURNALUOSE
Straipsniai
ASTA URBANAVIČIŪTĖ
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v62i0.3603
PDF

Kaip cituoti

URBANAVIČIŪTĖ A. (2014) „KNYGŲ REKLAMA LIETUVOS POPULIARIUOSIUOSE MOTERŲ ŽURNALUOSE“, Knygotyra, 620, p. 187-211. doi: 10.15388/kn.v62i0.3603.

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros
ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: asta.urbanaviciute@kf.vu.lt

Šio straipsnio tikslas – panagrinėti knygų reklamos tendencijas Lietuvos specifinės rūšies periodiniuose leidiniuose – populiariuosiuose moterų žurnaluose. Straipsnyje keliami uždaviniai: ištirti, ar skaitytojams aktualūs
tokiuose žurnaluose randami knygų reklamos pranešimai, kiek dėmesio skiriama šiems tekstams, ar jie atlieka tiesioginę savo funkciją – skatina įsigyti ir skaityti žurnaluose reklamuojamas knygas. Taip pat aiškinamasi, kokie
lemiamieji veiksniai inspiruoja potencialius skaitytojus įsigyti knygų, t. y. ar jie knygas renkasi atsižvelgdami į reklamą, jau skaičiusiųjų rekomendacijas, ar remiasi asmenine patirtimi. Kad keliami uždaviniai būtų įgyvendinti,
buvo atlikta teorinės mokslinės literatūros analizė ir parengta anketa. Anketa išplatinta 86 respondentams, gauti rezultatai susisteminti. Prieita prie išvados, kad populiariojoje moterims skirtoje periodikoje knygų reklama kitų
reklaminių pranešimų kontekste nėra prioritetinė. Drauge iškyla problema: ar knygų reklama tokio pobūdžio leidiniuose yra paveiki, kodėl knygos apskritai yra pristatomos žurnaluose ir kiek tai aktualu skaitytojams.
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: knyga, periodinis leidinys, populiarusis žurnalas, reklama, reklaminis pranešimas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.