NATŲ LEIDYBA LIETUVOJE 1990–2013 METAIS
Straipsniai
DARIUS KUČINSKAS
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v62i0.3604
PDF

Kaip cituoti

KUČINSKAS D. (2014). NATŲ LEIDYBA LIETUVOJE 1990–2013 METAIS. Knygotyra, 62, 168-186. https://doi.org/10.15388/kn.v62i0.3604

Santrauka

Kauno technologijos universiteto
Audiovizualinių menų katedra
A. Mickevičiaus g. 37, LT-44244 Kaunas, Lietuva
El. paštas: darius.kucinskas@ktu.lt

Straipsnyje nagrinėjama lietuviškų natų leidyba atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Patikslinus natų leidybos sąvoką (tai pačių muzikos kūrinių, bet ne knygų apie muziką leidyba), šis procesas analizuojamas knygotyrai svarbiais aspektais – aptariamas tipologinis, žanrinis leidinių pobūdis, jų techninis ir meninis apipavidalinimas, natų leidėjai, muzikos bibliotekos, galiausiai įvertinama pati muzikų bendruomenė ir atskleidžiama jos struktūra bei poreikiai. Straipsnyje daroma išvada, kad natų leidyba, nors yra marginalinė Lietuvos knygų leidybos dalis, niekada neprarado savo reikšmės ir atlieka labai svarbų vaidmenį formuojant bendrą Lietuvos kultūrinio gyvenimo panoramą. Kita vertus, maža Lietuvos rinka ir palyginti silpna vartotojų perkamoji galia kol kas nesudaro prielaidų stambesnei ir stabiliau veikiančiai lietuviškų natų leidyklai atsirasti. Natų leidyba šiai dienai yra daugiau savaiminio proceso rezultatas nei strategiškai koordinuojama veikla. Dėl to publikuojant Lietuvos muzikinį paveldą susidaro akivaizdžių spragų ir netolygumų.
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: natų leidyba, natų leidiniai, muzikos leidyklos, muzikų bendruomenė

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.