MAŽA LEIDYKLA MAŽOJE ŠALYJE: ARTSERIA ATVEJIS
Straipsniai
DANUTĖ ZOVIENĖ
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v62i0.3606
PDF

Kaip cituoti

ZOVIENĖ D. (2014). MAŽA LEIDYKLA MAŽOJE ŠALYJE: ARTSERIA ATVEJIS. Knygotyra, 62, 116-148. https://doi.org/10.15388/kn.v62i0.3606

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros
ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: d.zoviene@takas.lt

Straipsniu siekiama išnagrinėti mažos leidyklos mažoje šalyje veiklos problemas ir perspektyvas, remiantis Lietuvos dailininkų sąjungos leidyklos artseria atveju. Savo veiklą leidykla pradėjo 1997 m. kaip Lietuvos dailininkų sąjungos individualioji įmonė Dailės leidybos ir informacijos centras, o 2003 m. buvo įteisinta kaip viešoji įstaiga Dailininkų sąjungos leidykla artseria. Leidyklos repertuarą sudaro leidiniai, skirti XX–XXI a. profesionaliajai Lietuvos dailei: du kartus per metus leidžiamas žurnalas „Dailė“, meno albumai, dailininkų monografijos, katalogai. Įvairių monografijų, meno albumų leidybos idėja kilo pradėjus leisti žurnalą „Dailė“. Taigi artseria istorija – tai istorija, kaip žurnalas pagimdė leidyklą.
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: leidykla, mažoji leidykla, artseria, finansavimo šaltiniai, repertuaras, knygos menas, rinka, platinimas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.