LEIDYBOS VAIDMUO KULTŪROS IR KŪRYBOS INDUSTRIJOJE
Straipsniai
NIVES TOMAŠEVIĆ
IVANA LJEVAK LEBEDA
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v62i0.3610
PDF

Kaip cituoti

TOMAŠEVIĆ N., & LEBEDA I. L. (2014). LEIDYBOS VAIDMUO KULTŪROS IR KŪRYBOS INDUSTRIJOJE. Knygotyra, 62, 47-59. https://doi.org/10.15388/kn.v62i0.3610

Santrauka

Department of Information Sciences,
ntomasev@unizd.hr

Ivana Ljevak Lebeda University of Zadar
Ulica dr. Franje Tuđmana 24i, 23 000 Zadar, Croatia
ivana.ljevak@naklada-ljevak.hr

Kultūros tyrimai susiję su poreikiu dialektiškai apmąstyti vietinių ir globalių kultūrų homologiją. Šį kultūros šaltinį būtina išlaikyti ne tik išsaugojant kultūrą, bet ir užtikrinant tinkamą jos atnaujinimą ateityje. Leidyba kaip industrija, būdama kultūros šaltinis, turi tiesioginį poveikį šiems abiem kultūros segmentams. Kitais žodžiais tariant, dėl savo produkcijos leidyba tuo pačiu metu išsaugo esamas kultūros vertybes ir jas patobulina. Šios
savybės suteikia leidybai du vaidmenis – vienas jų susijęs su rinka, kitas su kultūra. Abi šios savybės susijungia kultūros ir kūrybinėje industrijoje, kuri šiuo metu formuojasi Kroatijoje. Kitas svarbus kultūros ir kūrybinės industrijos sektoriaus vaidmuo susijęs su knyga, kuri yra leidybos industrijos produktas. Straipsnyje aptariami atlikti tyrimai, knygą laikant leidybos industrijos produktu, kuriam turėtų būti rasta patraukli niša rinkoje. Autorės teigia, kad, žiūrint iš pardavimo perspektyvos, su potencialiu skaitytoju, tai yra su būsimu šios kultūros vertybės vartotoju, derėtų elgtis suprantamai ir efektyviai. Visa tai rodo, kad knygai taip pat tenka dvilypė funkcija (ji yra tiek kultūrinė, tiek ekonominė vertybė); todėl šią sritį būtina nagrinėti kompleksiškai, apimant vietines ir globalias kultūras ir sutelkiant dėmesį į tai, kad būtent knyga ir yra pagrindinė priemonė, kuri leidžia puoselėti tam tikros kultūros tapatybės kalbinį kapitalą bei kultūros įvairovę visame pasaulyje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.