Lietuvių literatūros klasikos skaitmeninių knygų kokybė vartotojo požiūriu
Straipsniai
Vincas Grigas
Vilnius University
Simona Petraitytė
Eglė Akstinaitė-Veličkienė
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v63i0.4002
PDF

Reikšminiai žodžiai

skaitmeninė knyga
skaitmeninės kolekcijos EPUB formatu
biblioteka
spausdintinis paveldas
laisvalaikio literatūra
grožinė literatūra

Kaip cituoti

Grigas V., Petraitytė S., & Akstinaitė-Veličkienė E. (2014). Lietuvių literatūros klasikos skaitmeninių knygų kokybė vartotojo požiūriu. Knygotyra, 63, 216-235. https://doi.org/10.15388/kn.v63i0.4002

Santrauka

Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: vincas.grigas@mb.vu.lt
simona.petraityte@mb.vu.lt

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: egle.akstinaite@mb.vu.lt

Skaitmeninės knygos leidžiamos jau ne pirmą dešimtį metų, jų kokybė nuolat tobulinama atsižvelgiant į skaitytojų poreikius. Į skaitmeninių knygų leidybą pamažu įsitraukia ir bibliotekos, tačiau joms tokio pobūdžio veikla yra nauja, kelianti įvairių iššūkių. Straipsnio tikslas – nustatyti Europos Sąjungos šalių narių nacionalinių bibliotekų aktyvumą kuriant laisvalaikiui skirtas skaitmenines knygas (grožinę ir pažintinę literatūrą) turimų spaus­dintinio paveldo rinkinių pagrindu ir įvertinti šių knygų kokybę vartotojo požiūriu. Straipsnyje keliami uždaviniai: ištirti, kokiu mastu Europos Sąjun­gos šalių narių nacionalinės bibliotekos kuria skaitmenines knygas turimų spausdintinio paveldo rinkinių pagrindu; įvertinti kuriamų skaitmeninių knygų kokybę vartotojo požiūriu, remiantis Arūno Gudinavičiaus sudarytu skaitmeninės knygos kokybės vertinimo kriterijų rinkiniu: navigacijos, tech­ninių parametrų, informacijos organizavimo, informacijos paieškos ir kitais kriterijais; tarpusavyje palyginti atskirų šalių nacionalinių bibliotekų kuria­mų skaitmeninių knygų kokybę; įvertinti patogumą skaityti skaitmenines knygas naudojantis skirtingais įrenginiais: skaitmeninių knygų skaitykle, planšetiniu ir asmeniniu kompiuteriais. Ištirtos visų Europos Sąjungos šalių narių nacionalinės bibliotekos – iš viso 28 įstaigos. Nustatyta, kad veikian­čias skaitmenines knygas EPUB formatu, be Lietuvos, dar kuria Vengrijos ir Prancūzijos nacionalinės bibliotekos bei jas platina nemokamai. Tyrimui pasirinktos šešios skaitmeninės knygos – po dvi iš kiekvienos bibliotekos.
Straipsnyje pateikiamos bibliotekų kuriamų skaitmeninių knygų kokybės gerinimo rekomendacijos. 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.