ŠIANDIENOS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ VAIKAMS VIZUALUMAS: LEIDĖJŲ IR SKAITYTOJŲ POŽIŪRIS
Straipsniai
KAROLINA KATINAITĖ
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v63i0.4004
PDF

Reikšminiai žodžiai

knygos vaikams
knygų leidyba
knygų vaikams vizualumas
knygų apipavidalinimas
knygų klasifikacija pagal amžiaus grupes ir žanrus
vizualinė kultūra
okuliarcentrizmas
knygos dailininkas

Kaip cituoti

KATINAITĖ K. (2014). ŠIANDIENOS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ VAIKAMS VIZUALUMAS: LEIDĖJŲ IR SKAITYTOJŲ POŽIŪRIS. Knygotyra, 63, 167-188. https://doi.org/10.15388/kn.v63i0.4004

Santrauka

Karolina Katinaitė | Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT 01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: karolinos.katinaites.pastas@gmail.com

Straipsnyje nagrinėjamas naujas – vizualinės kultūros – reiškinys bei jo taikymas leidybos industrijoje. Analizei pasirinktos knygos, skirtos ikimokyklinio amžiaus vaikams, nes būtent šio tipo knygose vizualumas yra pagrindinis informacijos nešėjas (skaityti nemokantys vaikai turinį suvokia ir interpretuoja vaizdais). Straipsnyje aptariama knygų vaikams klasifikacija pagal amžiaus grupes, taip pat knygos kaip ugdymo priemonės svarba nuo ankstyvos kūdikystės. Empirinis tyrimas atliktas dviem būdais: skaitytojų nuomonės tyrimui taikytas apklausos metodas, leidėjų požiūriui nustatyti pasirinktas interviu. Tyrimas atskleidė, jog skaitytojai yra reiklūs knygų vizualumui, jie nėra linkę pirkti knygos, jeigu jos komponentai netenkina. Leidėjai, sudarydami knygų repertuarą, taip pat daug dėmesio skiria vizualumo aspektui.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.