VADOVĖLIŲ RINKA LENKIJOJE (1970–2012): POKYČIAI IR TENDENCIJOS
Straipsniai
EWA JABŁOŃSKA-STEFANOWICZ
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v63i0.4009
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

JABŁOŃSKA-STEFANOWICZ E. (2014). VADOVĖLIŲ RINKA LENKIJOJE (1970–2012): POKYČIAI IR TENDENCIJOS. Knygotyra, 63, 62-76. https://doi.org/10.15388/kn.v63i0.4009

Santrauka

Institute of Library and Information Science University of Wrocław 
pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław, Poland 
E-mail: ewa.stefanowicz@ibi.uni.wroc.pl

Kaip vienus svarbiausių veiksnių, pastaraisiais dešimtmečiais padariusių didelę įtaką tiek žmonių gyvenimui, tiek institucijų veiklai Lenkijoje, vertėtų paminėti 1989 m. įvykusį socialinį politinį proveržį ir dinamišką šiuolaikinių technologijų plėtrą, prasidėjusią atsivėrus sienoms ir įve­dus šalyje laisvosios rinkos mechanizmus. Šie du veiksniai laikomi lemiamais ir plėtojant Lenkijos knygų rinką. Sraipsnyje pateikiama vieno iš knygų rinkos komponentų analizė, būtent vadovėlių mokykloms rinka. Atlikto tyrimo tikslas – nustatyti pagrindinių veikėjų, tai yra autoriaus, leidėjo ir mokytojo kaip paslaugos gavėjo, socialinio statuso ir nepriklausomybės pokyčius bėgant laikui. 
XX amžiaus aštuntame ir devintame dešimtmečiuose leidyklų veikla labai priklausė nuo prii­mamų politinių sprendimų. Leidėjas tuo metu atliko „perdavimo diržo“ vaidmenį tarp valsybės institucijų ir mokyklų. Tuometinis leidėjas, turintis išimtines vadovėlių tiekėjo teises, užė­mė išskirtinę padėtį rinkoje, kuri užtikrino didelius visų leidžiamų leidinių tiražus kiekvie­nos laidos atveju. 
Nuo XX amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžios rinkoje pastebimas naujas veiksnys, ėmęs daryti įtaką leidėjo užimamai pozicijai – t. y. pajamos, kurios priklausė nuo konkrečių leidžiamų leidinių tiražo. Iki tol rinkos poreikiai buvo milžiniški, taigi leidėjas mėgavosi beveik neribojama nepriklausomybe. Vis dėlto, didėjant konkurencijai rinkoje, ši nepriklausomybė vis mažėjo. Sėkmin­giausios leidybos įmonės buvo tos, kurios sugebėjo numatyti didelių paslaugos gavėjų (mokytojų) grupių lūkesčius ir juos patenkinti. 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.