SUSIDŪRIMAS SU INTERNETINE GALVOSENA
Straipsniai
ADRIAAN VAN DER WEEL
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v63i0.4012
PDF

Reikšminiai žodžiai

leidyba
skaitytojas
skaitymo turinys
rinkodara
internetinė galvosena

Kaip cituoti

DER WEEL A. V. (2014). SUSIDŪRIMAS SU INTERNETINE GALVOSENA. Knygotyra, 63, 7-16. https://doi.org/10.15388/kn.v63i0.4012

Santrauka

Leiden University Centre for the Arts in Society 
Witte Singel-complex, P.N. van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden 
E-mail: a.h.van.der.weel@hum.leidenuniv.nl

Šiame esė apmąstomas šiandienos knygų pasaulyje pastebimas konfliktas tarp leidėjų, tenkinančių įprastinio skaitymo ir knygų pirkimo įpročius, ir skaitytojų, kurie nemano, kad juos turėtų varžyti knygininkystės tradicijos ir papročiai. Leidėjams daug kartų knygos istorijoje teko pritaikyti savo veiklą prie nežinomų naujos skaitančios publikos lūkesčių. Šie kintantys lūkesčiai palietė ir skaitymo turinį („apie ką“), ir formą („kaip“). Internetinė galvosena reikalauja ne tik prieigos daugialypiame interneto kontekste, kuriame tekstas užima tokią pat vietą kaip muzika, filmai ir vaizdo įrašai arba žaidimai, bet ir galimybes rasti turinį ištisą parą kiekvieną dieną tiesiogiai internete at­liekant viso teksto paiešką tiesiogiai. Interneto vartotojas įsitaisė kaip voras grubiame personalizuotų kompiuterio programų tinkle, jis susikūrė buveinę, kurios centre atsidūrė pats kaip aktyvus dalyvis ir vartotojas. Šiandienos leidyboje matome atsirandant naujas formas ir pristatymo kanalus. Kaip ir XIX amžiuje, jie ir vėl aplenkia nusistovėjusias knygų verslo institucijas. Šian­dien aktualu, kaip autoriai, leidėjai, knygų prekybininkai gali išsiderėti savo dalį kintančiuose galios santykiuose, atsirandančiuose iš vartotojų visagališ­kumo patirties. Kyla uždavinys išsiaiškinti internetinės galvosenos skaitytojų reikalavimus ir turiniui, ir jo pateikimui. Jei vartotojai pasitiki socialinėmis medijomis atsirinkdami, į ką verta kreipti dėmesį, tai rinkodaros veikla turėtų vykti kaip tik ten. Kyla būtinybė vykdyti rinkodarą ne atskirų leidėjų pastangomis, o tokią, kuri kolektyviai sutelktų politinių nuostatų rengėjus, ugdymo specialistus ir knygų pramonės atstovus.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.