LIETUVOS MUZIEJŲ LEIDYBINĖ VEIKLA: YPATUMAI IR TENDENCIJOS
Straipsniai
LAURA JANKEVIČIŪTĖ
Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v53i0.7809
PDF

Reikšminiai žodžiai

muziejinė komunikacija
muziejų leidyba
organizavimo modeliai
leidybos projektai
finansavimo šaltiniai
partneriai
tradicinė leidyba
elektroninė leidyba

Kaip cituoti

JANKEVIČIŪTĖ L. (2015) „LIETUVOS MUZIEJŲ LEIDYBINĖ VEIKLA: YPATUMAI IR TENDENCIJOS“, Knygotyra, 530, p. 123-146. doi: 10.15388/kn.v53i0.7809.

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: laura.jankeviciute@gmail.com

Straipsnyje analizuojamas muziejinės komunikacijos vaidmuo, jos formos, leidybinės veiklos ir leidinių svarba, tiriami bendrieji leidybinės veiklos organizavimo muziejuje ypatumai: padaliniai, darbuotojų pareigybės, leidybos projektų įgyvendinimo etapai, finansavimo šaltiniai, partneriai, leidinių repertuaro savitumai. Analizuojant Lietuvos muziejų leidybos savitumus, aptikta nemažai leidybinio darbo organizavimo spragų, siūlomos jų taisymo alternatyvos.
Straipsnis turėtų būti naudingas ne tik akademinei bendruomenei, tiriančiai muziejinės komunikacijos formas ir jų ypatumus. Jis gali būti aktualus kultūros sričių darbuotojams: muziejininkams, kultūros projektų iniciatoriams ir rengėjams, muziejų steigėjams, koordinuojantiems muziejaus veiklą, potencialiems muziejaus leidybos projektų finansuotojams, kurie suinteresuoti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos kaupti, saugoti, restauruoti, eksponuoti ir ypač populiarinti muziejų kultūros vertybes ir gamtos paveldą, ugdoma intelektuali visuomenė, kokybiškai atnaujinama kultūrinių erdvių veikla.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.