MARTYNAS JANKUS IR VYDŪNAS: BENDRUMAI IR SKIRTYBĖS
Straipsniai
VACLOVAS BAGDONAVIČIUS
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v52i0.7868
PDF

Reikšminiai žodžiai

Martynas Jankus
Vydūnas
„Aušra“
„Birutė“
Tilžės lietuvių giedotojų draugija
Bitėnai
Rambynas
tautinis sąjūdis
kultūrinė veikla

Kaip cituoti

BAGDONAVIČIUS V. (2015). MARTYNAS JANKUS IR VYDŪNAS: BENDRUMAI IR SKIRTYBĖS. Knygotyra, 52, 90-106. https://doi.org/10.15388/kn.v52i0.7868

Santrauka

Kultūros, filosofijos ir meno institutas
Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius, Lietuva
El. paštas: vaclovas.b@freemail.lt

Martynas Jankus (1858–1946) ir Vydūnas (1868–1953) – ryškiausios XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės Mažosios Lietuvos lietuvių tautinio sąjūdžio figūros. Jų keliai susipynė „Aušros“ laikraščio sklaidoje, „Birutės“ draugijos veikloje, knygų leidyboje, asmeniniame bendravime. Juos vienijo nuoseklus lietuvybės puoselėjimas, kova prieš bismarkišką germanizavimo politiką. M. Jankus toje kovoje buvo radikalesnis, veikė ne tik kaip kultūrininkas, spaudos darbuotojas, bet ir kaip politikas. Vydūnas – nuosaikesnis, savo veikloje daugiausia dėmesio skyręs tautiečių dvasinės kultūros ugdymui, jų tautinės savimonės ir savigarbos kėlimui. Tam jis pasitelkė savo kaip dramaturgo kūrybą, filosofo išmintį, teatro ir chorinės muzikos puoselėtojo sugebėjimus. M. Jankus, pats daug rašęs, leidęs laikraščius, knygas, sakęs viešas kalbas, veiklus politikoje, iš esmės tebuvo pradinį išsilavinimą turėjęs savamokslis. Nors tai uždėjo antspaudą jo veikimui, tačiau tasai veikimas buvo didžiai reikšmingas ano meto Mažosios Lietuvos tautinio judėjimo fenomenas, gerokai aktyvinęs krašto lietuviškąją visuomenę, žadinęs ne tik kultūrinę, bet ir politinę sąmonę, mobilizavęs konkretiems savo teisių gynimo žygiams. Vydūnas tapo aukšto intelektinio lygio kultūros veikėju, sukūrusiu savo filosofinę sistemą, kūryboje įdiegusiu modernios dramaturgijos ir modernaus teatro principus. Jo palikimas esmingai praturtino visos lietuvių tautos kultūrą, sustiprino jos intelektines galias, atvėrė naujus meninės raiškos horizontus. Tačiau tiek M. Jankui, tiek Vydūnui viena iš pamatinių vertybių buvo tauta ir jos kultūra. Kad ji išliktų ir stiprėtų, jie paskyrė savo gyvenimą ir sugebėjimus – tokius, kokius kiekvienas turėjo.


PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.