LIETUVIŲ KALBOS DRAUDIMO INTERPRETACIJA 1889 m. „VARPO“ PUSLAPIUOSE
Straipsniai
ONA TIJŪNĖLIENĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v52i0.7870
PDF

Reikšminiai žodžiai

lietuvių kalba
okupacija
„Varpas“
Vincas Kudirka

Kaip cituoti

TIJŪNĖLIENĖ O. (2015). LIETUVIŲ KALBOS DRAUDIMO INTERPRETACIJA 1889 m. „VARPO“ PUSLAPIUOSE. Knygotyra, 52, 116-125. https://doi.org/10.15388/kn.v52i0.7870

Santrauka

Klaipėdos universiteto Edukologijos katedra
S. Nėries g. 5, LT-92227 Klaipėda, Lietuva
El. paštas: onatij@one.lt

Straipsnyje - aptariamos ir interpretuojamos 1889 m. „Varpo“ numeriuose išspausdintos publikacijos, kuriose įvertinama lietuvių kalbos būklė carinės Rusijos okupuotoje Lietuvoje, išryškinami kalbos praktinio naudojimo sunkumai Lietuvoje. Parodoma, kad gimtosios kalbos vartojimo problema „Varpe“ aktualinama įvairiais atžvilgiais: lotyniškos abėcėlės tinkamumo lietuvių kalbai, mokymo priemonių lietuvių kalba švietimo institucijose trūkumo, lietuvių kalbos vartojimo reikmės tikėjimo dalykuose ir kitais. Daug dėmesio skiriama toms „Varpo“ publikacijoms, kuriose nuosekliai įrodinėjamas lotyniškos abėcėlės vartojimo lietuviškuose raštuose loginis ir teisinis pamatas ir šis reiškinys interpretuojamas kaip prigimtinis dalykas, kurio prievarta niekas neturi teisės atimti.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>