CASUS BELLI PROBLEMA VINCO KUDIRKOS PUBLICISTIKOJE
Straipsniai
ANDRIUS VAIŠNYS
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v52i0.7871
PDF

Reikšminiai žodžiai

šaltiniai
„Tėvynės varpai“
Katalikų bažnyčia
žydų bendruomenė
lenkų kultūra
pažiūros
socialinės problemos

Kaip cituoti

VAIŠNYS A. (2015). CASUS BELLI PROBLEMA VINCO KUDIRKOS PUBLICISTIKOJE. Knygotyra, 52, 126-135. https://doi.org/10.15388/kn.v52i0.7871

Santrauka

Vilniaus universiteto Žurnalistikos institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: andrius.vaisnys@kf.vu.lt

Straipsnyje nagrinėjama Vinco Kudirkos įvardyta ir vis dar aktuali jo publicistikos problema, kurią pats autorius apibūdino kaip „casus belli“ – pretekstą „karui sukelti“, apkaltinant puolimu prieš tam tikrą socialinį sluoksnį. Remiantis publikuotais šaltiniais („Tėvynės varpais“ ir jau aprašiusiais V. Kudirkos pažiūras autorių darbais), naujai nagrinėjamos visuomenės atgarsį sukėlusios ir tebekeliančios jautriausios temos, atsižvelgiant ir į jų publikavimo imtį. Šio straipsnio tikslai: pirma, aptarti šaltinius, kuriais autorius naudojosi kaip pamatu polemikai plėtoti – juos atsirinko, tyrinėjo (skaitė), vertino, kaupė socialinei kritikai pateikti; antra, įrodyti, kad jie padėjo V. Kudirkai atskleisti socialinių konfliktų priežastis ir nuosekliai juos vertinti XIX amžiaus socialinės raidos kontekste.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.