KNYGNEŠIO PETRO MIKOLAINIO UŽDAVINYNAS
Straipsniai
ALGIRDAS AŽUBALIS
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v52i0.7872
PDF

Reikšminiai žodžiai

aritmetika
knygnešys
matematika
uždavinynas

Kaip cituoti

AŽUBALIS A. (2015). KNYGNEŠIO PETRO MIKOLAINIO UŽDAVINYNAS. Knygotyra, 52, 136-144. https://doi.org/10.15388/kn.v52i0.7872

Santrauka

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Šilo g. 5a, LT-10322 Vilnius, Lietuva
El. paštas: algirdas.azubalis@one.lt

Straipsnyje nagrinėjamas Petro Mikolainio (1868–1934) 1909 m. Tilžėje išleistas pirmas iliustruotas lietuviškas aritmetikos uždavinynas pradedantiesiems. Jame pateiktos aritmetikos žinios apie skaičius nuo 1 iki 100. Uždavinynas pasižymėjo naujovėmis: rekomenduota mokiniams, kurie greičiau atliks uždavinyne pateiktas užduotis, skirti papildomų užduočių, taigi pabrėžtas mokymo individualizavimas; smulkesniu šriftu išskirti metodiniai nurodymai mokytojams; panaudoti pratimai, primenantys dabartinius pratybų sąsiuvinius, kuriuose mokiniai turėjo papildyti vadovėlyje pateiktus tekstus, įrašydami reikiamus skaičius, veiksmų ženklus ir pan. Tai buvo pirmas bandymas kurti lietuvišką matematikos didaktiką. Rengdamas uždavinyną P. Mikolainis naudojosi to meto vokiškais ir angliškais uždavinynais. Tai irgi naujovė, nes kiti lietuviai autoriai dažniausiai rėmėsi rusiškais vadovėliais ir uždavinynais. Matematikos terminai, matinių skaičių pavadinimai, vartojami P. Mikolainio uždavinyne, yra panašūs į vartotus kituose to meto lietuviškuose vadovėliuose ir uždavinynuose.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.