XIX A. pabaigos–XX A. PRADŽIOS ESTIJOS KNYGŲPREKYBININKAI, LEIDĖJAI IR SPAUDOS DARBUOTOJAI
Straipsniai
SIGNE JANTSON
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v52i0.7879
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

JANTSON S. (2015). XIX A. pabaigos–XX A. PRADŽIOS ESTIJOS KNYGŲPREKYBININKAI, LEIDĖJAI IR SPAUDOS DARBUOTOJAI. Knygotyra, 52, 231-241. https://doi.org/10.15388/kn.v52i0.7879

Santrauka

Tallinn University / Tallinn Technical University Library
7 Akadeemia Road, 12611 Tallinn, Estonia
E-mail: jantson@lib.ttu.ee

Straipsnis aptaria bendruosius Estijos knygų prekybos ir leidybos raidos bruožus, būdingus XIX amžiaus antrajai pusei ir XX amžiaus pradžiai. Jo tikslas – atskleisti Estijos knygų prekybos formavimąsi, išanalizuoti Estijos knygų prekybininkų vaidmenį leidžiant knygas estų kalba. Straipsnis remiasi Estijos retrospektyviosios nacionalinės bibiografijos (1850–1917) duomenimis, mokslinio tyrimo literatūra ir duomenimis, surinktais rengiant daktaro disertaciją.
Knygos, laikraščiai ir žurnalai estų kalba atliko svarbų vaidmenį formuojant ir plėtojant tautinę savivoką ir tautinę kultūrą. Spaustuvių ir knygynų skaičius augo greitai. Kamet buvo leidžiama vis daugiau knygų estų kalba. Laikotarpio pabaigoje metinis leidinių skaičius išaugo dešimteriopai. Knygas daugiausia leido spaustuvės, knygynai, įvairios sąjungos ir patys autoriai. Bendras asmenų, susijusių tik su knygų leidyba, skaičius buvo nedidelis.
1850–1917 metais buvo įkurti 263 knygynai, o 283 asmenys tapo knygynų savininkais bent kelerius metus. Knygų prekyba buvo populiari veiklos sfera, tačiau negarantavo pakankamų pajamų, todėl knygynai dažnai veikė kitose knygininkystės srityse, dažniausiai dalyvavo knygų leidyboje ir gamyboje. Iš 283 knygynų 83 taip pat dirbo kaip leidėjai. Retrospektyviosios nacionalinės bibliografijos duomenimis, knygų prekybininkai išleido 3210 knygų ir brošiūrų, o tai sudaro 22,7 proc. visos tuo laikotarpiu pasirodžiusios knygų produkcijos. Aktyviausiai knygų prekybininkai kaip leidėjai reiškėsi 1880–1900 metų laikotarpiu. Tie knygų prekybininkai, kurie pradėjo veiklą tais metais, iš viso išleido 1949 įvairius spaudos vienetus. Po 1850 m. į knygų leidybą įsitraukę knygų prekybininkai išleido 688 knygas, bet daugiausia jų (549) – Heinrichas Laakmannas. Knygų prekybininkai leidėjai, kurių veikla prasidėjo po 1901 metų, išleido tik 73 knygas. Tačiau tai nereiškia, kad XX a. pradžioje knygų prekybininkai prarado svarbą, nes tie, kurie pradėjo veiklą anksčiau, tuo metu vis dar tęsė darbą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.