LIETUVIŲ IŠEIVIJOS KATALIKŲ IR LIBERALŲ IDEOLOGINIŲ SROVIŲ ARCHYVINIS PAVELDAS: AKTUALUMAS IR PRIEINAMUMAS
Straipsniai
DAIVA DAPKUTĖ
ILONA BUČINSKYTĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7910
PDF

Reikšminiai žodžiai

ideologinės srovės
archyvinis paveldas
katalikai
liberalai
organizacijos
krikščionys demokratai
ateitininkai
Lietuvių fronto bičiuliai
rezistentai

Kaip cituoti

DAPKUTĖ D., & BUČINSKYTĖ I. (2015). LIETUVIŲ IŠEIVIJOS KATALIKŲ IR LIBERALŲ IDEOLOGINIŲ SROVIŲ ARCHYVINIS PAVELDAS: AKTUALUMAS IR PRIEINAMUMAS. Knygotyra, 50, 21-37. https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7910

Santrauka

Straipsnyje aptariamas dviejų DP emigracinės bangos ideologinių srovių – vadinamųjų katalikų ir liberalų – archyvinio paveldo likimas; pristatomos archyvų kaupimo, išsaugojimo, aktualumo ir prieinamumo problemos. Nepaisant ideologijų srovių nesutarimų išeivijoje, daroma išvada, kad požiūris į archyvų kaupimą ir išlaikymą buvo panašus – dažniausiai archyvai nebuvo sistemingai kaupiamai. Panašus išeivijos liberalų ir katalikų srovių archyvų likimas: nemaža jų dalis saugoma oficialiose archyvinėse institucijose Lietuvoje ir užsienyje, tačiau ne mažiau išeivijos ideologinių srovių archyvinio paveldo yra ir privačiuose archyvuose. Oficialiose archyvinėse institucijose saugomi išeivijos katalikų ir liberalų archyviniai fondai yra susiformavę asmeninių archyvų pagrindu. Asmeninių archyvų sudėtis įvairi: juose yra susimaišę asmeniniai laiškai su oficialių organizacijų dokumentais, knygos su rankraščiais, muziejiniai eksponatai, daiktai ir periodiniai leidiniai. Išeivijos katalikų ir liberalų archyvinių fondų likimas įvairius – vieni jų išnyksta mirus archyvo sudarytojui, kiti išlaikomi asmeniniuose archyvuose, treti patenka į Lietuvos ar užsienio archyvines institucijas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.