LITUANIKOS ŠALTINIAI KAI KURIOSE JAV BIBLIOTEKOSE, MUZIEJUOSE IR ARCHYVUOSE
Straipsniai
LEE G. BURCHINAL
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7911
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

BURCHINAL L. G. (2015) „LITUANIKOS ŠALTINIAI KAI KURIOSE JAV BIBLIOTEKOSE, MUZIEJUOSE IR ARCHYVUOSE“, Knygotyra, 500, p. 38-48. doi: 10.15388/kn.v50i0.7911.

Santrauka

Sudan American Foundation for Education, Inc.
414 N. Henderson Road, Suite 1205
Arlington VA 22202 USA
E-mail: lee.burchinal@verizon.com

Straipsnyje nagrinėjamas internetinio žinyno Directory of Lithuanian Resources at Selected Libraries, Archives, and Museums in the United States (Lituanikos šaltinių kai kuriose bibliotekose, archyvuose ir muziejuose žinynas; prieiga per: www.lithuanian-american.org) kūrimas. Iš įvairių leidinių, apžvalgų ir organizacijų tinklo svetainių buvo surinkta informacija apie 86 potencialius šaltinius – apie mokslinę ir nemokslinę spausdintą medžiagą, archyvų kolekcijas, muziejų eksponatus, vaizdo ir garso dokumentus. Du iš šių šaltinių buvo išbraukti iš sąrašo, nes archyvai buvo perkelti į naujas nežinomas vietas JAV. Likusios 84 organizacijos apibūdintos remiantis turima informacija ir jų kolekcijų aprašais. Apibūdinimai buvo persiųsti patikrinti ir pataisyti. Į šį prašymą atsiliepė 82 organizacijos (arba 98 proc.) ir medžiaga apie jas buvo įtraukta į žinyną. Šios organizacijos saugo daug įvairios medžiagos: didžiules knygų, tęstinių leidinių, laikraščių bei kitos medžiagos kolekcijas lietuvių kalba, reikšmingus universitetinių ir viešųjų bibliotekų fondus, susijusius su Lietuva, šimtus archyvinės medžiagos vienetų apie asmenis, šeimas ar grupes, specialias lietuviškų monetų, kariškų daiktų, liaudies meno kūrinių, suvenyrų kolekcijas, žodinių istorijų įrašus ir filmus apie lietuvių emigrantų likimus. Tarp šių 82 aprašų – dvi JAV bibliotekos, kurios netrukus bus perkeltos į Lietuvą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.