TĖVIŠKĖS ISTORIJOS MEDŽIAGA KLAIPĖDIŠKIŲ ARCHYVE CLOPPENBURGE IR OLDENBURGE (VOKIETIJA)
Straipsniai
MANFRED KLEIN
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7912
PDF

Reikšminiai žodžiai

... Klaipėdiškių (memelenderių) organizacija Vokietijoje
Klaipėdiškių (memelenderių) archyvas
fondo rodyklė
proveniencija
tektonika
archyvo fondo panauda
archyvo perspektyvos

Kaip cituoti

TĖVIŠKĖS ISTORIJOS MEDŽIAGA KLAIPĖDIŠKIŲ ARCHYVE CLOPPENBURGE IR OLDENBURGE (VOKIETIJA) (M. KLEIN , Trans.). (2015). Knygotyra, 50, 49-58. https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7912

Santrauka

Prof. em. Fachhochschule Bielefeld, Vokietija
Plaschischen 53, A-9074 Keutschach, Austrija
El. paštas: man.klein@aon.at

Straipsnyje nagrinėjama buvusių Klaipėdos krašto gyventojų archyvo Cloppenburge ir Oldenburge istorija ir funkcijos. Čia kalbama apie kolekcijų apimtį, jų proveniencijas ir paieškos sistemos pagrindu pristatomą archyvo klasifikaciją, remiantis kai kuriais dokumentais bandoma atskleisti fondo sudėtį, informuojama apie ribotą prieigą ir kol kas privačiose rankose esančio archyvo ateities perspektyvas.

PDF