KANADOS LIETUVIŲ SPAUDA IR IŠEIVIŲ BENDRUOMENĖS KULTŪRINIO GYVENIMO REFLEKSIJA JOJE
Straipsniai
SILVIJA VĖLAVIČIENĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7914
PDF

Reikšminiai žodžiai

Kanados lietuvių spaudos istorija
Kanados lietuvių laikraščiai
Kanados lietuvių knygų leidyba
Kanados lietuvių lituanistinis švietimas
Kauno „Aušros“ gimnazija
Lietuvių tautodailės institutas Toronte
Tamošaičių galerija „Židinys“ Vilniuje
Kanados l

Kaip cituoti

VĖLAVIČIENĖ S. (2015). KANADOS LIETUVIŲ SPAUDA IR IŠEIVIŲ BENDRUOMENĖS KULTŪRINIO GYVENIMO REFLEKSIJA JOJE. Knygotyra, 50, 86-96. https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7914

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama Kanados lietuvių bendruomenės pastangomis leidžiama spauda ir jos reikšmė saugant gimtąją kalbą ir puoselėjant tautinę tapatybę. Nuo 1945 iki 2000 metų Kanadoje išspausdinta per 500 knygų, iš kurių tik apie 50 – anglų kalba. Ypač svarbų vaidmenį atliko lietuviški savaitraščiai „Nepriklausoma Lietuva“ (Monrealis, 1941–2001) ir „Tėviškės žiburiai“ (tebeleidžiamas nuo 1949 m.). Šis savaitraštis, ištikimas demokratijos idėjoms, yra populiarus ir išeivijoje, ir Lietuvoje. Knygų leidyboje išskirtinos dvi lietuvių bendruomenei ypač svarbios kryptys – lituanistinis švietimas ir tautodailė. Lituanistiniam švietimui labiausiai nusipelnė pedagogas Antanas Rinkūnas (1909–1985), parengęs svarbiausius vadovėlius lietuviškoms mokykloms. Ryškiausi tautodailės propaguotojai ir tos tematikos knygų leidėjai buvo Anastazija (1910–1991) ir Antanas (1906–2005) Tamošaičiai. Kanados lietuvių spauda ir bendruomeninės veiklos rankraštiniai dokumentai saugomi 1996 m. Toronte įkurtame Kanados lietuvių muziejuje-archyve.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.