LIETUVIŲ KULTŪRINIO PAVELDO AKTUALINIMAS ANGLAKALBĖJE AUSTRALIJOS APLINKOJE
Apžvalgos
ALGIMANTAS PATRICIJUS TAŠKŪNAS
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7922
PDF

Reikšminiai žodžiai

lietuvių išeivija
lietuvių kultūrinis paveldas Australijoje
lietuviškoji periodika
Australijos lietuvių leidiniai

Kaip cituoti

TAŠKŪNAS A. P. (2015). LIETUVIŲ KULTŪRINIO PAVELDO AKTUALINIMAS ANGLAKALBĖJE AUSTRALIJOS APLINKOJE. Knygotyra, 50, 211-222. https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7922

Santrauka

School of Government, University of Tasmania
Launceston TAS 7250, Australia
El. paštas: a.taskunas@utas.edu.au

Apžvalgoje rašoma apie Australijos lietuvių leidybinę veiklą ir pastangas išsaugoti lietuvybę, parodant, kokios priemonės kintančiomis istorinėmis sąlygomis leidžia nedidelei Lietuvos išeivių grupei Australijoje išlaikyti kultūrinį identitetą ir platesnės visuomenės bei jos institutų dėmesį.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.