LITUANISTINĖ VEIKLA TASMANIJOS UNIVERSITETE
Apžvalgos
VINCAS J. TAŠKŪNAS
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7923
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

TAŠKŪNAS V. J. (2015). LITUANISTINĖ VEIKLA TASMANIJOS UNIVERSITETE. Knygotyra, 50, 223-226. https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7923

Santrauka

Lithuanian Studies Society (LSS)
Post Office Box 777, Sandy Bay, Tas. 7006, Australia
E-mail: A.Taskunas@utas.edu.au

Universitetai yra svarbios tautos paveldo saugyklos. Jie kaupia dokumentus ne tik apie savo, bet ir apie daugelį kitų tautų istoriją. Trisdešimt aštuoni Australijos valstybiniai universitetai veikia 150 vietovių, juose mokosi 700 000 studentų. Deja, nė viena iš šių akademinių institucijų neturi Lietuvių kalbos katedros ir nė viena iš jų nedėsto lietuvių kalbos kursų. Dėl to šių universitetų bibliotekos nesaugo reikšmingesnio skaičiaus lietuviškų knygų ar lietuviškos kultūrinės medžiagos.
1987 m. Tasmanijos universitete buvo įkurta Lietuvos studijų draugija, kad užpildytų žinių apie Lietuvą spragą. Per dvidešimt pastarųjų metų draugija išplėtojo veiklą šiomis kryptimis: akademiniai lietuviškų temų tyrimai garbės bakalauro ar magistro laipsniams gauti; lietuvių kalbos kursai; leidyba: knygos anglų ir lietuvių kalbomis ir recenzuojamas mokslo žurnalas anglų kalba; 1000 lietuviškų knygų ir žurnalų kolekcija (daugiausia anglų kalba), kuri vis papildoma; kasmetės stipendijos nagrinėjantiems lietuviškas temas (po 5000 dolerių); konferencijos ir mainai su Lietuvos mokslininkais.
Draugija, padedama universiteto, dirba visomis šiomis kryptimis: stipendijas teikia universiteto Stipendijų komitetas, knygų kolekcija laikoma Valdymo mokyklos stiklinėse spintose. Draugija kreipėsi į Australijos ir viso pasaulio lietuvius, kad šie dovanotų daugiau knygų, rankraščių ir kitos kultūrinės medžiagos.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.