ESTŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS PAVELDAS: TALINO UNIVERSITETO AKADEMINĖS BIBLIOTEKOS ESTŲ IŠEIVIJOS LITERATŪROS CENTRAS
Apžvalgos
ANNE VALMAS
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7924
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

VALMAS A. (2015) „ESTŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS PAVELDAS: TALINO UNIVERSITETO AKADEMINĖS BIBLIOTEKOS ESTŲ IŠEIVIJOS LITERATŪROS CENTRAS“, Knygotyra, 500, p. 227-235. doi: 10.15388/kn.v50i0.7924.

Santrauka

Beveik pusę amžiaus dalies estų, gyvenančių užsienyje, kūriniai buvo nežinomi ir neprieinami tėvynėje. Emigrantų literatūra, kuri pasiekdavo Estiją įvairiais kanalais, buvo saugoma specialiuose bibliotekų fonduose. 1972 m. nuspręsta sukurti fondą tuometėje Mokslų akademijos bibliotekoje. Nuo 1974 m. juo galėjo naudotis tik tie skaitytojai, kurie turėjo specialius leidimus. Nors fondas priklausė bibliotekai, jam negaliojo įprastos bibliotekos naudojimo taisyklės.
Padėtis pasikeitė 1988–1989 m., kai nustota varžyti naudojimąsi specialiaisiais fondais. Nuo tada šie fondai greitai augo, nes užsienio estai dovanojo daug medžiagos. Talino universiteto akademinės bibliotekos pastangomis estų emigrantų literatūros kolekcija yra pati išsamiausia Estijoje ir apima 5000 knygų bei 600 žurnalų. Kolekcija aprėpia per 31 000 spaudos vienetų, tarp jų labai retų pabėgėlių stovyklų leidinių.
Trūkstamos knygos ir žurnalai komplektuojami pasitelkiant desiderata sąrašus. Jie spausdinami Estijos emigrantų laikraščiuose. Entuziastingi estų kultūros rėmėjai yra atsiuntę kolekcijai šimtus vertingų leidinių. Informacinis darbas apie estų literatūrą užsienyje vyksta atliekant paiešką duomenų bazėse, kurios teikia informaciją apie kolekcijų turinį. Užklausas pateikia vietiniai ir užsienio vartotojai. VEPER duomenų bazė teikia informaciją apie estus užsienyje. Joje yra per 10 000 vardų. VEART duomenų bazę sudaro estiškų žurnalų užsienyje straipsnių bibliografija. VEILU duomenų bazė apima estų literatūros kūrinius, parašytus užsienio kalbomis. VETEADUS duomenų bazėje galima rasti užsienio estų mokslinių publikacijų.
Bendradarbiavimas su užsienio estų archyvais ir bibliotekomis yra labai svarbus siekiant išsaugoti ir pateikti vartotojams sukauptą kultūrinį palikimą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.