ATRASTA CHYLINSKIO SENOJO TESTAMENTO DINGUSIO EGZEMPLIORIAUS KOPIJA
Straipsniai
GINA KAVALIŪNAITĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v49i0.8009
PDF

Kaip cituoti

KAVALIŪNAITĖ G. (2015) „ATRASTA CHYLINSKIO SENOJO TESTAMENTO DINGUSIO EGZEMPLIORIAUS KOPIJA“, Knygotyra, 490, p. 87-100. doi: 10.15388/kn.v49i0.8009.

Santrauka

Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, Vilnius
El. paštas: gina.kavaliunaite@lki.lt

Straipsnyje trumpai pristatomos Chylinskio Biblijos (Londonas, 1660) spausdinimo aplinkybės. Chylinskio Biblija yra pirmas spausdintas lietuviškas Šventojo Rašto vertimas. Chylinskis išvertė visą Bibliją, bet išspausdinta tiktai Senojo Testamento dalis iki 40 psalmės. Chylinskio Biblijos rengimą rėmė šviesiausi to meto Europos veikėjai, tarp jų ir Anglijos karalius Karolis II. Straipsnyje apžvelgiami XVII–XVII amžiaus bibliografiniai leidiniai, kuriuose nurodytas Chylinskio Biblijos išspausdinimo faktas. Daugelis Europos bibliografų rašė apie šią knygą, nors patys jos greičiausiai nebuvo net matę; straipsnyje taip pat aprašomos trijų Chylinskio Senojo Testamento vertimo spausdintų egzempliorių atradimo XIX amžiaus pabaigoje aplinkybės. Žinomi trys Chylinskio Senojo Testamento dalies egzemplioriai yra nevienodos apimties: Vilniaus egzempliorius turi 416 puslapių ir baigiasi ties 40 psalme, Berlyno egzempliorius apima 384 puslapius ir siekia Jobo knygos 6 skyrių. Vienintelis iki šių dienų išlikęs Londono egzempliorius yra pats mažiausias, 176 puslapių, ir baigiasi Jozuės 16 skyriumi.
Rengiant spaudai šio egzemplioriaus fotografuotinį leidimą Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje buvo atrasta pilna, gana geros kokybės Berlyno egzemplioriaus kopija. Lietuvių kultūros istorijai tai labai svarbus atradimas, nes Berlyno egzempliorius papildo Londono egzemplioriaus tekstą 200 puslapių teksto, kuris niekuomet nebuvo publikuotas ir ligi šiol laikytas pražuvusiu amžiams.

 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai