LIETUVIŠKOS FARMACIJOS PERIODIKOS IŠTAKOS IR RAIDA LIETUVOJE IKI XX A. PENKTOJO DEŠIMTMEČIO
Straipsniai
SILVIJA STAKULIENĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v49i0.8017
PDF

Kaip cituoti

STAKULIENĖ S. (2015) „LIETUVIŠKOS FARMACIJOS PERIODIKOS IŠTAKOS IR RAIDA LIETUVOJE IKI XX A. PENKTOJO DEŠIMTMEČIO“, Knygotyra, 490, p. 122-137. doi: 10.15388/kn.v49i0.8017.

Santrauka

Vilniaus universiteto Visuomenės sveikatos institutas
M. K. Čiurlionio g. 21, LT-03101 Vilnius, Lietuva
El. paštas: silvija.stakuliene@mf.vu.lt

Publikacijoje apžvelgiamos farmacijos periodinės spaudos ištakos nuo XX a. pradžios iki XX a. penktojo dešimtmečio. Tiriamasis laikotarpis suskirstytas į du etapus: pirmasis aprėpia 1911–1918 m. Lietuvoje leistą jaunųjų farmacininkų lietuvišką farmacijos periodiką, antrasis – lietuvišką farmacijos periodiką, leistą 1918–1940 m. laikotarpiu.
Lietuvoje 1911–1912 m. prie „Lietuvos žinių“ nemokamo priedo „Aušrinė“ ėjo „Farmaceutų reikalai“. Jo leidėja buvo F. Bortkevičienė, redaktorė – S. Mošinskaitė. 1918 m. pasirodė šio laikraščio tęsinio „Farmaceutų reikalai“ vienas numeris. Jį išleido Lietuvos farmacininkų sąjunga. 1913 m. Vilniuje išleisti du numeriai bendro medikų, farmacininkų ir veterinarų žurnalo „Medicina ir gamta“. Lietuvos Respublikos laikotarpiu 1923–1940 m. Lietuvos vaistininkų draugija ir Lietuvos farmacininkų sąjunga leido savo profesinį žurnalą „Farmacijos žinios“. Šis dviejų trijų spaudos lankų žurnalas pateikdavo žinių apie naujausius farmacijos ir vaistininkystės pasiekimus, buvo tam tikra profesinio meistriškumo mokykla. 1933 m. išleisti trys „Lietuvos farmaceuto“ numeriai. Žurnalą leido Lietuvos farmaceutų tarnautojų sąjunga.
Per 1911–1940 m. laikotarpį išleisti keturi leidiniai farmacijos tematika sudarė menką dalį visos Lietuvoje leidžiamos periodikos, o Lietuvos Respublikos laikotarpiu tarp medicinos periodikos – tik 10 proc. Vis dėlto tai buvo didelis žingsnis siekiant sukurti lietuvišką farmacijos periodiką. Ji reikšminga ne tik kaip medicinos spaudos, bet ir apskritai Lietuvos kultūros paveldo dalis.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.